Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Komunikace s občanyOsobnosti

Jak to řeší starostové

1. Připravujete obnovu vodovodu či kanalizace, v jakém rozsahu? Zdrží se investice následkem koronavirové pandemie?

2. Jak opravy budete řešit? Můžete se podělit o vaše zkušenosti s překonáváním překážek, nastavením výběrového řízení a komunikací s občany?

 

Gabriela Jančíková, starostka města Plumlov (cca 2300 obyvatel, okres Prostějov)

1. Město Plumlov leží v blízkosti Plumlovské přehrady, která byla v nedávných letech revitalizována. Je tedy zásadní a velmi důležité, aby obce ležící na přítoku byly odkanalizovány. Plumlov se skládá ze čtyř místních částí a tři z nich již odkanalizované jsou. Zbývá tedy čtvrtá, nejmenší. V letošním roce jsme dokončili projekt a požádali o dotaci z operačního programu Životní prostředí Evropských fondů, ale dotační titul zatím nebyl vyhodnocen. Pokud bychom na tyto peníze dosáhli, realizace v objemu 40 mil. Kč by se uskutečnila v roce 2021.

Co se týče pitné vody, v Plumlově je již stoletý vodovod, který nutně potřebuje celkovou rekonstrukci. Máme zhotovený projekt a čekáme na územní rozhodnutí, poté se pokusíme shánět peníze na jednotlivé etapy rekonstrukce.

2. Projekt rekonstrukce vodovodu je z velké části veden v původních trasách. Velkou investici představuje vybudování nového vodojemu a přívodu. Zde jsme vycházeli z odborně zpracované studie, která nabízela více možností. Projekt kanalizace vychází z možných dispozic a podzemních sítí, které se v obci nacházejí. Vše bylo konzultováno s občany, kterým jsme se snažili co nejvíce vyjít vstříc.

 

Miroslav Brda, starosta města Kryry (cca 2300 obyvatel, okres Louny)

1. V loňském roce proběhly opravy v Nové a Příčné ulici s celkovým nákladem kolem 8 mil. Kč. Pro letošní rok se připravuje rekonstrukce Komenského ulice v délce zhruba 800 metrů. Náklady na rekonstrukci představují částku cca 5 mil. Kč a vše se financuje z fondu oprav SVS Teplice, město poté zabezpečí opravy komunikací. Pro roky 2021–2022 plánujeme výměnu a opravy ve Valovské, Pivovarské a Jezerní ulici v délce cca 1,2 km s předpokládanými náklady kolem 6 mil. Kč.

2. Opravy vodovodu a kanalizace řešíme ve spolupráci s investičním oddělením Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice (SVS). Výběrová řízení si provádí SVS Teplice jako majitel sítí.

 

Milan Kelich, starosta městysu Stádlec (cca 600 obyvatel, okres Tábor)

1. Městys Stádlec postupně realizuje výstavbu vodovodu do všech svých částí – obcí Staré Sedlo, Slavňovice, Křída a Hájky. Realizaci vodovodu do největší obce Staré Sedlo máme úspěšně za sebou. Tato investice v řádu 3 mil. Kč bez DPH byla provedena v roce 2017. Zkušenosti, které jsme při realizaci této stavby načerpali, nám dodaly odhodlání pustit se do pokračování budování vodovodů i do zbývajících obcí, jejichž občané jsou stále závislí na svých studnách. Letos jsme po dvou letech projektování získali stavební povolení. Tato výstavba představuje 5,5 km nového vodovodního řadu za rozpočtovou cenu 18 mil. Kč bez DPH. Velkou nevýhodou je, že bude připojeno pouhých 130 obyvatel s trvalým pobytem v našich obcích. Hodně nemovitostí je totiž využíváno pouze jako rekreační objekty.

Obec naší velikosti je pochopitelně nucena na spolufinancování takto náročné akce využívat dotačních titulů. K našemu překvapení jsme uspěli v dotačním titulu SFŽP a získali dotaci ve výši 63,7 % uznatelných nákladů. Bezúročnou půjčku ve výši 3 mil. Kč nám na stavbu také poskytl Jihočeský vodárenský svaz, jehož je městys Stádlec členem.

2. Pro všechny občany jsme v rámci projektu pro územní souhlas zajistili i přípojky k jednotlivým nemovitostem. Tímto jsme občanům odbourali přípravu projektu samotných přípojek, vyřizování dokumentace na úřadech a také jim ušetřili náklady s tím spojené.

Vzhledem k náročnosti a obsáhlosti dokumentace výběrového řízení a žádosti o dotaci využíváme pro stavby tohoto rozsahu služeb externí firmy. Výběrové řízení na dodavatele bude vyhlášeno koncem roku, nejpozději na jaře roku následujícího. Pochopitelně musíme zajistit financování ve výši 4 mil. Kč, tedy toho, co nám nepokryje dotace a půjčka. Doufáme, že finančních prostředků budeme mít na tuto akci i přes nepříznivé predikce vývoje ekonomiky dostatek a nejpozději v roce 2022 ji úspěšně zahájíme.

 

Miroslava Švaříčková, starostka města Brtnice (cca 3800 obyvatel, okres Jihlava)

1. Pro město, které provozuje vodovod a kanalizaci, je obnova infrastruktury každodenní povinností. Jakýkoliv problém, který se odloží nebo řeší bez dlouhodobého výhledu, se provozovateli nevyplácí. Ve správě města Brtnice máme 9 místních částí a provozujeme celkem 8 samostatných vodovodních systémů se samostatnými vodními zdroji, případně úpravnami vod. Kanalizace na odvádění a likvidaci splaškových vod s napojením na čistírnu je pouze v Brtnici a nově se buduje v místní části Příseka.

Pořizovací hodnota vodárenského majetku města Brtnice činí přes 72,151 mil. Kč za vodovody a 118,322 mil. Kč za kanalizaci. Ročně město vynakládá na obnovu vodovodů a kanalizací více jak 3 mil. Kč. Město očekává v důsledku ekonomického propadu hospodářství v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru propad v daňových příjmech ve výši 13 mil. Kč. Mandatorní výdaje města musí být uhrazeny, snížení příjmu se tedy projeví především v krácení investic, a to i ve vodárenství. Město Brtnice mělo v plánu do konce roku 2021 proinvestovat v této oblasti celkem 68 mil. Kč a v částce je zahrnutý i předpokládaný příjem ze státních dotací. Očekávaný propad v daňových příjmech města se každopádně projeví i zde.

2. Opravy infrastruktury – vodovodů a kanalizací – mají přednost před dalšími investicemi. Plánované opravy, které bývají většího rozsahu, řeší město formou zadávání veřejných zakázek, ty neplánované, které jsou daleko zákeřnější, se řeší podle rozsahu většinou vlastními silami. Kde ty nestačí, obracíme se na odborné firmy působící v regionu. Stejným způsobem postupujeme v případě havárií.

 

Petr Votrubec, místostarosta obce Malá Skála (cca 1200 obyvatel, okres Jablonec nad Nisou)

1. Obnovu vodovodů a kanalizací provádíme již 18 let ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov (VHS), kterého je naše obec členem. Jedná se o dobrovolný svazek 22 měst a obcí pro provozování vodovodů a kanalizací.

Daří se nám každý rok nejen opravit, ale i rozšiřovat úseky vodovodů a kanalizací podle stavu sítí a podle požadavků občanů. V rámci těchto oprav se zároveň snažíme o rekonstrukci i ostatních sítí v našem vlastnictví, aby následná celoplošná oprava povrchů komunikací měla dlouhodobý efekt. Každoročně investujeme do těchto prací minimálně 2 až 3 miliony korun a do oprav komunikací další 2 miliony.

V současné době hrozí v důsledku krácení rozpočtů obcí, že na tyto investice nezbydou finance a akce budou muset být redukovány.

2. Opravy a budování nových vodovodů a kanalizací řešíme s techniky z VHS Turnov a akce připravujeme s předstihem. Provádíme pravidelné kontroly a ve spolupráci s provozovatelem určujeme pořadí oprav, aby se předcházelo poruchám a haváriím. Včas také připravujeme potřebnou dokumentaci k jejich uskutečnění.

Dále podle potřeb rozšiřování zastavěného území obce a v souladu s požadavky občanů připravujeme potřebné projektové dokumentace na budování nových sítí. Největší problém vidíme ve zdlouhavém administrativním procesu schvalování územního a stavebního povolení.

V rámci VHS Turnov vyhlašujeme veřejná výběrová řízení na jednotlivé stavby. Na velké akce si na tuto činnost najímáme autorizované poradenské firmy, které jsou zárukou zpracování výběrových řízení podle platné legislativy. Podmínky pro zadávací řízení připravujeme podle požadavků prací a lokalit, kde budou provedeny.

Snažíme se využívat veškeré vypsané dotační tituly z Ministerstva zemědělství, Státního fondu životního prostředí i z Libereckého kraje a v získávání a čerpání těchto dotací jsme poměrně úspěšní. Na přípravu projektů vynakládáme i nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze