Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Jak to vidí starostovéKomunikace s občanyOsobnosti

Jak to vidí starostové

Zeptali jsme se na jejich komunikaci s občany

1. Jste otevřený úřad? Jak se chcete dále rozvíjet?

2. Které moderní technologie využíváte při komunikaci s občany? Jaké jsou vaše plány?

3. Získáváte zpětnou vazbu od občanů, a jak řešíte jejich návrhy a doporučení?

 

Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice (cca 94 000 obyvatel)

1. Ano, jsme nejen otevřený, ale i nejpřívětivější úřad – první místo v Jihočeském kraji od Ministerstva vnitra ČR máme z roku 2016 a 2019. Snahu o maximální otevřenost úřadu považujeme za samozřejmost. Pro řadu informací stále hledáme vhodné publikační platformy, které umožní automatizaci toku informací ven z úřadu.

2. Snažíme se využívat ty moderní technologie, které si již prošly dětskými nemocemi a jeví se – alespoň ve střednědobém výhledu – jako perspektivní a stabilní. Ze zákona samozřejmě provozujeme elektronickou úřední desku na webu. Pro potřeby největšího budějovického sídliště Máj jsme tam zřídili i samostatně stojící elektronickou úřední desku. Živé přenosy ze zasedání zastupitelstva přenášíme občanům města už deset let. Aktuálně probíhají práce na přípravě nové navigace na hlavním městském webu. Na webových stránkách řadu let zveřejňujeme všechny smlouvy, které město uzavírá. Občanům nabízíme přístup na rozklikávací rozpočet a v letošním roce má premiéru i participativní rozpočet. Samozřejmostí je možnost elektronického objednávání na přepážky.

3. Primárním nástrojem zpětné vazby od občanů k radnici je aplikace DejTip, kterou provozujeme jak ve webové podobě, tak i ve formě mobilní aplikace. Umožňuje obyvatelům hlášení závad ve městě včetně základní fotodokumentace. Aktuálně přijímáme až několik desítek hlášení každý den. Druhým neméně významným informačním kanálem umožňujícím zpětnou vazbu je městský Facebook.

 

Michal Vinš, starosta obce Brniště (cca 1400 obyvatel, okres Česká Lípa)

1. Jako úřad se snažíme být co nejvíce otevření veřejnosti. Úřad je otevřený ve všechny pracovní dny, dokonce i v době koronavirové epidemie jsme ho pro veřejnost neuzavřeli a fungovali jsme v omezeném režimu. Občané se na nás mohou obrátit kdykoliv a s jakýmkoliv problémem.

2. Chceme být co nejvíce dostupní pro veřejnost, směrem k ní se snažíme zavádět novější a novější technologie a komunikační kanály.

V současnosti využíváme místní rozhlas, webové stránky obce, Facebook a v letošním roce jsme vyměnili SMS kanál za aplikaci Mobilní Rozhlas. Největším zdrojem informací jsou webové stránky obce a primárně pro mladší generace sociální síť Facebook.

Máme v plánu zavést v obci elektronickou úřední desku a vytvořit lepší a přehlednější webové stránky obce s možností sledování plnění jejího rozpočtu. Líbilo by se mi živé vysílání z jednání zastupitelstva, ale momentálně na to nemáme zařízení a technologii. Určitě by to byl posun odpovídající době, ale chyběla by mi zpětná vazba občanů a jejich možnost reagovat.

3. Nejčastěji zpětnou vazbu získávám na sociální síti a face to face. Mezi občany se pohybuji velmi často, jejich poznatky, postřehy, názory a připomínky jsou pro mě velkým přínosem. Jsem téměř nonstop na telefonu, lidé volají, píšou a já nemám pocit, že by mi zpětná vazba chyběla.

Návrhy a podněty občanů se snažíme řešit operativně, v nejbližším možném termínu. Někdy mohu vyhovět hned, jindy to chvíli trvá, ale zakládám si na řešení problémů dialogem a společným nalezením shody.

 

Tomáš Macura, primátor města Ostrava (cca 290 000 obyvatel)

1. Domnívám se, že Ostrava je vůči veřejnosti a médiím velmi transparentním městem, o čemž svědčí i opakované vítězství v anketě ministerstva vnitra Přívětivý úřad v rámci Moravskoslezského kraje. V uplynulých letech jsme na webu města zpřístupnili veškeré materiály projednávané na zasedáních zastupitelů a zveřejňujeme všechna jmenovitá hlasování radních i zastupitelů. Upravili jsme jednací řád zastupitelstva tak, aby byl vstřícnější vůči diskutujícím z řad veřejnosti, která jej má možnost sledovat také online. Mimořádně úspěšné bylo zapojení občanů do přípravy strategického plánu města fajnOVA, na jehož tvorbě se podílelo neuvěřitelných 20 tisíc Ostravanů.

2. Velkou část agendy si občan může vyřídit online, a pokud potřebuje osobní schůzku, může si ji objednat na konkrétní čas přes webové stránky nebo bezplatnou telefonní linku. Vedle elektronické úřední desky je k dispozici rovněž online rozpočet města. Na webu zveřejňujeme také přehled poskytnutých i neposkytnutých dotací s rozklíčováním na jednotlivé subjekty. Na adrese opendata.ostrava.cz jsou k dispozici otevřená data města ve strojově čitelném formátu. Máme řadu specializovaných tematických platforem pro veřejnost, například aplikaci ČistáOva, kam mohou občané hlásit nepořádek ve městě nebo další nedostatky, dále také mapový portál, internetovou encyklopedii města apod. Operátoři na bezplatné telefonní lince jen v červnu odbavili přes 11 tisíc hovorů.

3. Nabízíme celou řadu možností, jak komunikovat s městem a úředníky – od webů přes elektronickou komunikaci až po zmiňované aplikace, přes něž návrhy nejenom sbíráme, ale dáváme k nim i zpětnou vazbu. U řady projektů, které připravujeme, jsou samozřejmostí veřejná projednání, výstavy a besedy. Máme například speciální pracovní skupinu, kde se potkáváme se zástupci seniorských organizací. Zatěžkávací zkouškou pro nás, stejně jako pro jiná města, byla koronavirová krize, která na druhé straně velmi přispěla k rychlejší elektronizaci některých procesů a komunikace s veřejností.

 

Marek Malínek, tajemník města Moravský Beroun (cca 3000 obyvatel, okres Olomouc)

1. Otevřený nebo také přívětivý úřad je v dnešní době velmi diskutované téma, a to napříč všemi spektry veřejné a státní správy. Proto i snaha se blíže „otevřít“ běžnému občanovi – klientovi – a přiblížit se svými službami jeho potřebám, je neméně významným cílem našeho úřadu. V tomto ohledu je v poslední době věnována zvýšená pozornost zejména v oblasti zkvalitňování elektronických služeb. Ta má za cíl zejména ulehčit orientaci v systému veřejné správy, podat co nejsnadnější cestou potřebné informace a v neposlední řadě docílit požadované služby.

2. V dnešní době se neustále rozvíjející digitalizace a elektronizace veřejné správy nezůstává ani náš úřad pozadu. V tomto ohledu byla jedním z kroků modernizace webových stránek města (pozn.: byly např. oceněny v soutěži Zlatý erb 2020). Ta byla vedena zejména snahou o intuitivní a přehledné vytvoření informačního nástroje usnadňujícího komunikaci mezi úřadem a občanem. Na tomto místě může občan mimo jiné i využít pro své podněty, návrhy a připomínky odpovídající instrumenty, jako jsou kolonky „Napište nám“ nebo „Hlášení poruch a závad“. Nemalou měrou je též využívána služba „Hlášení rozhlasu“, kdy občan dostává informace bezprostředně formou SMS zprávy či e-mailu nebo si tuto aplikaci může přímo stáhnout do svého mobilního telefonu. Aktuálně je plánováno zavedení elektronické úřední desky a výhledově spuštění „Portálu občana“.

3. Jak jsem již zmínil, pro rychlou a snadnou komunikaci s občanem jsou využívány elektronické nástroje, pomocí kterých se může občan obracet přímo na úřad s konkrétním problémem či požadavkem. Každý takový podnět je pak individuálně posouzen podle konkrétního obsahu a v závislosti na relevanci se tak může stát nepostradatelným impulsem pro další zkvalitňování služeb.

 

Radomír Starý

Nejčtenější kategorie
Chytré město
437
Energetika
495
IT
361
Dotace a Finance
1350
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze