Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Jak to vidí starostovéOsobnosti

Jak to vidí starostové, Kraj Vysočina

1. Která témata řešená na úrovni kraje se nejvíce dotýkají vaší obce či vašeho města?

2. Jak jste s řešením těchto témat spokojeni?

3. Co by se podle vás mohlo či mělo na úrovni kraje zlepšit a proč?

 

Zdeněk Souček, starosta obce Rudíkov (cca 700 obyvatel, okres Třebíč)

1. Nejvíce se naší obce dotýká téma rekonstrukce a zkapacitnění krajské komunikace II/360, ke které má dojít v roce 2022. Komunikace II/360 Velké Meziříčí – Třebíč prochází bezprostředně kolem naší obce. Kraj zde připravuje řadu let projektovou dokumentaci, ale bohužel společně s projektantem vůbec nereflektuje skutečnost, že svým projekčně nezodpovědným přístupem vytváří přes tuto komunikaci životu nebezpečná místa pro chodce a cyklisty, kteří pro přecházení do přilehlé lokality Herádka a na vlakovou zastávku tuto komunikaci musí překonat. Jedno z míst je dokonce oblíbenou oficiální cyklostezkou.

2. S řešením nejsme spokojeni vůbec, a dokonce byla sepsána i petice rodičů dětí ze základní a mateřské školy, kteří ohrožení bezpečnosti cítí také. Kraj pro zachování bezpečného přecházení v daných místech nenavrhuje totiž řešení vůbec žádné a zkapacitněním komunikace naše obyvatele při přecházení vystaví ještě vyššímu riziku, navíc i zvýšením rychlosti ze současných 70 km/h na rychlost 90 km/h! Námi navrhované řešení podchodů nebo alespoň ostrůvků pro bezpečné přecházení kraj nevyslyšel.

3. V prvé řadě by se měla zlepšit komunikace a snaha hledat schůdná a kompromisní řešení ze strany nejužšího vedení kraje směrem k obcím, pokud je nějaký problém trápí. Nestačí jen vydat marketingový krajský newsletter a potkat se dvakrát do roka se všemi starosty z kraje. Kraj by nám měl být především partnerem, nikoliv diktátorem a oznamovačem „konečných řešení“.

 

Jan Brožek, starosta města Černovice (cca 1 800 obyvatel, okres Pelhřimov)

1. Kraj Vysočina je pro nás zásadním partnerem v otázce úprav komunikací, aktuálně se nás týká řešení komunikací dotčených rekonstrukcí Mariánského náměstí. Další záležitost, ve které podle mého kraj musí figurovat – ale dnes se tak neděje – je otázka společného postupu v odpadovém hospodářství. V některých krajích je také lepší spolupráce při řešení problémů sucha.

2. Řešení komunikací dnes funguje výborně, nemohu si na přístup Kraje Vysočina ani jeho příspěvkových organizací stěžovat. Zcela jiná je situace v odpadovém hospodářství, v tomto případě Kraj Vysočina není garantem nebo spojujícím prvkem, i když by to bylo velmi prospěšné. Argumentace, že kraj není původcem odpadu, je podle mne velmi slabá a do budoucna se toto téma bude určitě muset otevřít. V otázkách sucha a hospodaření s vodou Kraj Vysočina funguje celkem dobře, i když by větší úlohu hrát mohl.

3. Našeho města se mimo výše zmíněných témat týká financování železniční dopravy. Městem Černovice prochází úzkorozchodná trať Obrataň – Jindřichův Hradec, která je dlouhodobě ve sporu s vedením Kraje Vysočina kvůli výši příspěvku na dopravu. Nebudu určitě posuzovat, která ze stran má pravdu, ale každý nedořešený spor je nejistotou, která se obcí na trati dotýká.

 

Ivo Klimeš, starosta městysu Křižanov (cca 1 900 obyvatel, okres Žďár nad Sázavou)

1. Témat, která se nejvíce dotýkají naší obce, je poměrně hodně, ale asi nejčastějšími jsou zajištění dopravy, školství, oblast sociálních služeb, opravy komunikací a pak také dotační tituly v rámci našeho Kraje Vysočina.

2. V některých případech vidím rezervy, protože neřeší problém naší obce a přilehlého okolí, ale musím říci, že za mého působení ve funkci starosty přineslo zvládnutí některých témat s krajem pro naši obec vytoužené ovoce. A to buď ve finanční podpoře některých našich projektů, nebo nalezení řešení, které vyhovuje oběma stranám.

3. Rozhodnout, kde a co zlepšit na jednání s krajem, je pro mě složitější, protože ve funkci starosty jsem od listopadu roku 2018. I přesto si troufnu říci, že je potřeba zlepšit komunikaci kraje nejen s naší obcí, ale i s ostatními. Obce jsou často postaveny před hotovou věc a to není dobře pro žádnou ze zúčastněných stran. Věřím, že při častějším projednávání palčivých témat to bude výhodnější pro všechny.

 

Pavel Chlád, starosta obce Dolní Město (cca 900 obyvatel, okres Havlíčkův Brod)

1. Naše obec nejvíce oceňuje snahu Kraje Vysočina pomoci vlastníkům lesů. Velmi významná je pro nás i podpora projektové přípravy a realizace vodohospodářských staveb. Taktéž péče o krajskou silniční síť je pro nás stěžejním tématem. Momentálně začínáme s odborem školství řešit i navýšení kapacity mateřské školy. Jsou ale i jiná témata, která se nás týkají – péče o kulturní památky (v našem případě dva gotické kostelíky) a podpora vybavení jednotky požární ochrany.

2. S řešením témat, která jsou pro nás důležitá, jsem velmi spokojen. Kraj se snaží podporovat aktivní obce a jeho pomoc je rychlá a věcná. Vysoce hodnotím přehlednost a průhlednost poskytování krajských dotací a zveřejňování veškerých informací. Nechválím zase tak často, ale pokud někdo odvádí dobře svoji práci, je třeba to vyzdvihnout. Osobně jsem velmi spokojen s kvalitou práce krajského úřadu, což bohužel nemohu říci o práci většiny ministerstev.

3. Osobně budu spokojen, pokud si náš kraj zachová stávající kvalitu a podobu. Už samotný fakt, že mě nenapadá oblast hodná zlepšení, je vlastně velmi pozitivní. Pojďme si užívat náš kraj takový, jaký je!

 

Autor: Radomír Starý

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
437
Energetika
495
IT
361
Dotace a Finance
1350
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze