Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Jak to vidí starostovéOsobnostiRozhovory

Rozhovor s hejtmanem Martinem Netolickým na úvod roku 2022

Konec roku a začátek toho nového, tentokrát s číslovkou 2022, vybízí k hodnocení, bilancování a výhledu. Nejinak tomu je i v Pardubickém kraji. Jak hodnotí minulý rok z hlediska zvládání koronavirové pandemie, přípravy velkých krajských investic, a co očekává region, jemuž je hejtmanem od roku 2012, jsme se zeptali hejtmana Martina Netolického.

Co přinesl rok 2021 Pardubickému kraj?

Loňský rok byl druhým rokem, kdy byl život nás všech ovlivněn koronavirovou pandemií. Byl to rok ve znamení velké zátěže našeho zdravotnictví, vyčerpání lékařského personálu, ale také rok zahájení očkování, které náš kraj zajišťoval od samého počátku, jelikož nemáme žádnou státem řízenou nemocnici. Rozhodně se nejednalo o snadný úkol, jelikož jsme de facto okamžitě museli reagovat na rozhodnutí vlády, která přicházela často na poslední chvíli a chaoticky. Věřím však, že jsme i tuto náročnou organizační práci zvládli.

Zároveň jsme však i přes koronavirové obtíže nezastavili přípravu velkých a důležitých projektů ve všech oblastech. Tou nejvýznamnější je stavba nového centrálního příjmu v Pardubické nemocnici, což je v tuto chvíli největší realizovaná stavba v oblasti zdravotnictví v celé České republice za 1,7 miliardy korun. Z této stavby mám obzvláště radost, protože se stane novým srdcem Pardubické nemocnice a výrazně tak zkvalitní a zrychlí proces poskytované zdravotní péče. Vše důležité pro urgentní ošetření pacienta tak bude na jednom místě. Stavba začala v květnu loňského roku a dokončena bude do konce roku 2023, což nám ukládá dotace z programu REACT-EU, díky které jsme získali na tuto stavbu dotaci 500 milionů korun, což je pro krajský rozpočet významná pomoc.

Zmínil jste REACT EU. Jak tento program kraji pomůže v oblasti zdravotnictví?

Velmi výrazným způsobem, a to nejen v oblasti akutní lůžkové péče, ale také v rámci Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje či v rámci zařízení sociálních služeb. U 13 podaných projektů v částce dosahující 3,2 miliardy korun očekáváme v tuto chvíli dotaci ve výší 1, 166 miliardy korun, což je pro krajský rozpočet nesmírná pomoc, na kterou bychom nedosáhli bez včasné a kvalitní přípravy všech projektů, a to včetně přípravy na časovou výzvu, která z mého pohledu není spravedlivou, na což jsem také opakovaně upozorňoval. Jsme tak zcela jednoznačně nejúspěšnějším krajem v čerpání těchto mimořádných prostředků z Evropské unie pro Českou republiku.

Kromě již zmíněného urgentního příjmu v Pardubické nemocnici jsme získali dotaci také na centrální příjem v Ústí nad Orlicí, který chceme otevřít na jaře letošního roku či na vybavení a stavební úpravy v dalších krajských nemocnicích. Z dotace pořídíme také 14 sanitních vozidel a obdržíme prostředky na výjezdové stanice krajských záchranářů na Seči, ve Vysokém Mýtě a v Moravské Třebové. To vše jsou pro kraj prostředky, které tak můžeme investovat například do silnic, do škol či na jiné projekty ve zdravotnictví.

Pojďme opustit oblast zdravotnictví. V kraji byla vždy tématem doprava. Závěr roku byl ve znamení otevření dvou významných dopravních staveb, tedy dálnice D35 a obchvatu Slatiňan. Určitě tak musíte mít jako hejtman radost…

Otevření prvního úseku dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů je samozřejmě dobrou zprávou, avšak je nutné mít na paměti, že tento úsek prozatím pro odlehčení dopravy v regionu mnoho nepřinese. Proto je nutné pokračovat v navazujících úsecích, z nichž ten z Časů do Ostrova by měl být po úpravě harmonogramu hotov za rok touto dobou. U dalších úseků z Ostrova do Vysokého Mýta a dále na Džbánov, Litomyšl a Svitavy věříme, že stavba bude zahájena co nejdříve, jelikož až tyto stavby zbaví Vysoké Mýto, Hrušovou a Litomyšl těžké nákladní dopravy.

Radost z otevření prvního úseku však kalí problémy, na které mne upozornila již řada řidičů. Jsou to chybějící ploty bránící zvěři v proniknutí na vozovku. V této souvislosti již došlo k řadě dopravních nehod a dalším zabránila jen rychlost a duchapřítomnost samotných řidičů. Jde o běžné příslušenství k rychlostní komunikaci, které výrazně zvyšuje bezpečnost jejího provozu. O tom, že ploty měly být osazeny již při otevření dálnice, není sporu, stejně jako mělo dojít k opravě či úpravě značení tak, aby ji řidiči nehledali a přirozeně je navedlo. Bohužel se nemohu ubránit dojmu, že se na slavnostní otevření dálnice spěchalo, ačkoliv nebyla ještě plně dodělána včetně tohoto příslušenství. Osobně doufám, že ploty budou instalovány co nejdříve, aby se zabránilo dalším dopravním nehodám, které mohou mít velmi vážné následky.

Když se podíváme na druhou stavbu, kterou je obchvat Slatiňan, tak tam se žádné problémy nejeví…

Dokončení obchvatu Slatiňan je možná pro oblast Pardubicka a Chrudimska důležitější stavbou než první úsek D35. Poté, co se v roce 2015 z velké části ulevilo Chrudimi samotné, tak kamiony směřující dál na Žďár nad Sázavou pokračovaly přes centrum Slatiňan, a to v bezprostřední blízkosti zámku, který je po rekonstrukci velmi hojně navštěvován. Vyvedením dopravy až za Škrovád dojde nejen k výraznému zrychlení cesty z Pardubic směrem na Vysočinu, ale především k výraznému uklidnění dopravy v obou městech, což bylo patrné de facto okamžitě po otevření obchvatu.

Ve Slatiňanech by však budování obchvatů v našem kraji nemělo končit. Kromě brzy zahájené stavby obchvatu Svitav je nezbytné začít budovat obchvaty krajského města, a to jak severovýchodního, tak jihovýchodního. Podle aktuálních informací od ŘSD by měla být stavba severovýchodního obchvatu Pardubic zahájena v průběhu letošního roku s dokončením v roce 2025. Stavba jihovýchodního obchvatu by pak mohla začít v témže roce. Dále by bylo dobré začít vážně přemýšlet nad obchvatem aglomerace Česká Třebová – Ústí nad Orlicí. Jedná se o aglomeraci, ve které žije přes 30 tisíc obyvatel a přímo středem měst prochází silnice I/14. Obchvat byl plánován v době pádu minulého režimu a nyní je nutné otevřít alespoň debatu, protože od té je k realizaci řádově 10 let.

Je vidět, že plánů je v Pardubickém kraji dostatek nejen na letošní rok. Je však něco, co byste pro letošní rok chtěl zvláště zdůraznit?

Jednoznačně je to dokončení dvou významných investic v oblasti zdravotnictví. Jednou z nich je již zmiňovaný centrální urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici, který chceme otevřít na jaře a druhou stavbou je nová nemocnice následné péče v Moravské Třebové, která bude, troufám si říci, vzorovou nemocnicí svého druhu pro celou Českou republiku. K tomu pokračuje přeměna Winternitzových automatických mlýnu v Pardubicích na nové sídlo Východočeské galerie a celá řada modernizací školních budov, zařízení poskytujících sociální služby, ale také silnic II. a III. tříd, kterých máme v kraji přes 3 100 kilometrů.

Ze všeho nejvíce bych si však přál, aby ten letošní rok byl opravdu tím posledním, který budeme prožívat společně s koronavirovou pandemií. Ta od jara roku 2020 ovlivňuje náš každodenní život, kontakty s blízkými, kulturu, sport, ale především přináší nesmírné vyčerpání nemocnic, zdravotníků a ztráty na lidských životech. Pevně proto věřím, že se náš život vrátí brzy do normálu. K tomu však musí přispět každý z nás svojí zodpovědností a respektem jeden ke druhému.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
455
Energetika
530
IT
398
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze