Pardubický kraj bude aktualizovat koncepci krajského zdravotnictví

Publikováno: 15. 6. 2021Cca 1.7 min četbyKategorie: Kraje, Obory, Pardubický kraj, Zdravotnictví
SDÍLET

Krajští radní schválili vyhlášení dvou veřejných zakázek pro rozvoj zdravotnictví. První z nich je Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje – její aktualizace – včetně Akčního plánu a druhou je Koncepce lůžek následné péče v kraji – její aktualizace – rovněž včetně akčního plánu.
„Od budoucích aktualizovaných koncepcí si slibujeme mít přesně popsanou mapu poskytované zdravotní péče v našem kraji, posílit spektrum zdravotní péče a zajistit většího propojení všech oborů činností. Cílem je, aby každý občan našel péči a službu, kterou potřebuje a aby ji měl dobře dostupnou,“ uvedla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková. „Rádi bychom rovněž podpořili vysoce specializovaná pracoviště a posílili ta, o kterých víme, že jsou jedničkou ve svém oboru v našem kraji. Záměrem je, aby se nejrůznější obory a oblasti zdravotní péče o občany prolínaly rovnoměrně po celém kraji, doplňovaly se a navazovaly na sebe svou dostatečnou obslužností, a to od prenatální péče, přes akutní až po péči paliativní a hospicovou. „Do koncepce se určitě promítne rozvoj péče o pacienty, kteří potřebují léčit zdravotní následky covidu 19. Nabídku možnosti léčby pocovidových onemocnění je možné rozvíjet nejen v nemocnicích akutní, ale i následné péče a odborných léčebných a rehabilitačních ústavech zřizovaných Pardubickým krajem.“
Zdroj: Pardubický kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější