Plzeňský kraj chce rozvíjet potenciál talentovaných žáků

Publikováno: 21. 1. 2022Cca 2.1 min četbyKategorie: Chytré město, Kraje, Plzeňský kraj
SDÍLET

V těchto dnech byla dokončena v rámci projektu Smart Akcelerátor zásadní analýza řešící téma detekce a práce s talenty na úrovni škol. Data z MŠMT pro ČR uvádí 1,3 % nadaných žáků v populaci jako republikový průměr. Zatímco v Jihomoravském kraji je evidován podíl 3,4 %, v Plzeňském kraji je to pouze 0,6 – 0,9 % a je tedy jasné, že je toto téma velice aktuální a značný počet talentů se nedaří odhalit a rozvíjet.

„Z výzkumu je patrné, že největší výzvou pro Plzeňský kraj je zastřešení všech aktuálních aktivit, které se tématem zabývají, a nastavení vzájemné spolupráce. Důležitá je i podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků, a to jak systémem vzdělávání a mentoringu, tak i adekvátním ohodnocením. Důležitým a v jiných regionech osvědčeným nástrojem je plošné testování, které pomůže odhalit možné budoucí hvězdy,“ uvedl Jáchym Klimko z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje

Na základě analýzy by měla vzniknout strategie podpory nadání v regionu a soubor inspirativních příkladů pro pedagogy a rodiče, jak výjimečný talent poznat, jak jej bezproblémově a efektivně rozvíjet a jak čelit případným potížím. Důležitou chybějící složkou je také zvýšení atraktivity tématu u zástupců kraje i široké veřejnosti formou vhodné medializace a komunikace.

Smyslem projektu Smart Akcelerátor je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu. Aktivity projektu kladou důraz na zlepšení komunikace a spolupráce klíčových aktérů inovačního ekosystému, vzdělávání, mapování potřeb prostředí a podporu marketingu.

Zdroj: Plzeňský kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější