Pomáháme s financováním projektů

Publikováno: 28. 5. 2020Cca 5 min četbyKategorie: Jihočeský kraj, Kraje, Místní rozvoj
SDÍLET

Zastupitelé se zajímají o elektronické platby za obecní služby

Česká spořitelna se zaměřuje i na podporu chytrých řešení pro města a obce, její odborníci pomáhají s analýzou situace, přípravou řešení, financováním projektů. O záměrech a konkrétních příkladech aktivit této největší banky v České republice jsme hovořili s jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva Tomášem Salomonem.

Prezentujete se jako lídr domácího trhu v poskytování finančních služeb veřejnému sektoru. Například ve spolupráci s Brnem jste spustili první e-shop na městské poplatky v České republice. Co plánujete dále v této oblasti?

Společně s našimi technologickými partnery, například společností Global Payments, pracujeme na digitalizaci veřejného prostoru, a to především v oblasti akceptace platebních karet. Představme si pod tímto názvem klasický platební terminál umístěný v pokladně úřadu, který ještě pro mnoho municipalit není standardním prostředkem úhrady. Naším cílem je seznámit municipality až na úroveň obcí s moderními platebními metodami, které jim přinesou komfortnější způsob obsluhy a dále umožní rozvoj vzdáleného přístupu k agendám municipalit. Od začátku roku 2018 se nám podařilo tento způsob úhrady umožnit více než 400 tisícům občanů. Spolupracujeme i s orgány státní správy – například s finančními úřady. Občané tedy brzy budou moci platit téměř veškeré agendy ve veřejném sektoru elektronicky.

Na co se vaši klienti, patří k nim i města a obce, mají připravit z hlediska úrokových sazeb a ceny peněz? Zpomalení ekonomiky je patrné…

V krátkodobém výhledu očekáváme období nízkých úrokových sazeb. Letos a v příštím roce tak města a obce mohou s výhodou využít této příležitosti k získání velmi levných úvěrových zdrojů. Nabízíte komplexní poradenství v oblasti dotací.

Můžete nám ho více přiblížit?

Městům a obcím nabízíme komplexní poradenské služby související především s využíváním dotačních prostředků z evropských, ale také národních zdrojů. V praxi to vypadá tak, že na základě projektového záměru klienta provedeme analýzu dotačních možností, které by mohly pomoci s jeho financováním, a následně představíme nejvýhodnější řešení. Základem je kvalitně zpracovaný strategický plán rozvoje obce, aby se o dotace nežádalo nahodile jednorázově, ale dlouhodobě a smysluplně, v souladu s plánovaným rozvojem obce. Dále zajistíme kompletaci všech povinných příloh nezbytných pro podání žádosti o dotaci, komunikaci se zástupci poskytovatele dotace i samotné podání žádosti. Podáním žádosti o podporu však naše služby nekončí. Poskytujeme i tzv. dotační management spočívající v celkovém monitoringu průběhu realizace projektu až po jeho úspěšné dokončení a profinancování.

Jednou z vašich aktivit je projekt Chytré město, který klientům z řad měst a obcí pomáhá připravovat a financovat chytrá řešení. V čem je pro zastupitele zajímavý?

Chytré město je moderní koncept využívající digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Postupný růst počtu obyvatel v českých městech s sebou přináší i prudce se zvyšující dopravní zátěž, rostoucí spotřebu energií, zvýšené nároky na odpadové hospodářství či rostoucí informační nároky na obecní úřady, které už nelze efektivně řešit bez zapojení moderních technologií. Proto se koncept chytrého města stává nedílnou součástí agendy jednotlivých měst. Zastupitelé se zajímají zejména o řešení vyvinutá spolu s našimi partnery v oblastech dopravy, parkování, elektronických plateb za obecní služby či elektronické komunikace s občany, kde městům pomáháme jak s analýzou situace a přípravou řešení, tak s financováním jednotlivých projektů.

Kdo je Tomáš Salomon

V čele České spořitelny je od roku 2016. Většinu svého života pracoval ve finančním světě. Byl členem představenstva Slovenské sporiteľni, podílel se na založení společnosti Mopet CZ. Řídil jako předseda představenstva a generální ředitel GE Capital Multiservis, retailové bankovnictví v GE Capital Bank nebo Poštovou banku na Slovensku.

 

Autor: Milan Mostýn

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější