Poplatek za užívání veřejného prostranství – venkovní samoobslužné zásilkové (výdejní) boxy

Publikováno: 21. 4. 2021Cca 2.7 min četbyKategorie: Finance, Obory
SDÍLET

Dotaz:
Lze za umístění samoobslužných zásilkových (výdejových) boxů umístěných na veřejném prostranství vybírat místní poplatek za užívání veřejného prostranství?
Odpověď:
V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích se poplatek za užívání veřejného prostranství vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí, mimo jiné, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb.
Za dočasné stavby lze v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, považovat veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití, avšak s omezenou dobou jejich trvání. Definice zařízení je pak obsažena v ustanovení § 3 odst. 2 stavebního zákona a rozumí se jím informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3 stavebního zákona.
S ohledem na výše uvedené definice lze konstatovat, že samoobslužné venkovní zásilkové (výdejové) boxy lze považovat za určitý druh technického zařízení, které umožňuje zákazníkům vyzvednout, případně i zaplatit, zboží zakoupené online způsobem. Nutno dodat, že v pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je podle ustanovení § 3 odst. 2 stavebního zákona určující stanovisko stavebního úřadu.
Pokud jde o charakter tohoto zařízení, pak je zřejmé, že se nejedná o zařízení sloužící pro poskytování prodeje, jelikož v online prostředí dochází k prodeji ve chvíli, kdy je provozovatelům e-shopu doručena objednávka zboží, případně kdy je těmito prodejci akceptována. Nepochybně však prodejcům slouží k poskytování jejich služeb, v daném případě k doručení či zaplacení zboží mimo kamenné prodejny.
Na základě uvedených skutečností lze předmětné zásilkové (výdejové) boxy podřadit pod zařízení, která slouží pro poskytování služeb a v případě jejich umístění na veřejném prostranství určeném obecně závaznou vyhláškou, se bude jednat o zvláštní užívání ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích, které podléhá zpoplatnění místním poplatkem za užívání veřejného prostranství.
Zdroj: Ministerstvo financí

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější