Práce na tvorbě nového strategického plánu úspěšně začaly

Publikováno: 31. 3. 2021Cca 1.4 min četbyKategorie: Kraje, Liberecký kraj
SDÍLET

V Jablonci proběhla první jednání pracovních skupin, jejichž hlavním úkolem je aktivně spolupracovat na tvorbě obsahové náplně rozvojové strategie města do roku 2030. „Do činnosti pracovních skupin jsou zahrnuti zástupci z řad veřejného, podnikatelského či neziskového sektoru. Pohled na stávající i budoucí potřeby města tím získává komplexnější obrysy, a víc tak odpovídá skutečným požadavkům města a jeho občanů,“ říká Tomáš Patočka za zpracovatele strategického plánu.
Do konce dubna bude dokončena analytická část dokumentu, složená právě z těchto dílčích SWOT analýz pracovních skupin, socioekonomické analýzy města a souhrnné SWOT analýzy přehledně shrnující hlavní přednosti a slabiny Jablonce nad Nisou spolu s uvedením jeho klíčových rozvojových příležitostí i možných hrozeb. Do projektu je zapojena také široká veřejnost, a to prostřednictvím dotazníkového šetření, které probíhalo na přelomu ledna a února a zúčastnilo se ho více jak 400 osob. Občané města se budou moci do přípravy strategického plánu zapojit opět v květnu. Připravena je krátká anketa, v níž město  získat návrhy na konkrétní projektové záměry.
Zdroj: Město Jablonec nad Nisou

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější