Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  EnergetikaPrávoŽivotní prostředí

  ERÚ: Aktuální podmínky pro stavbu a provozování fotovoltaické elektrárny

  Novela energetického zákona přinese řadu legislativních změn pro stavbu a provozování fotovoltaické elektrárny (FVE). Jednou z připravovaných změn je povinnost licence až od 50 kWp pro nové FVE.  Novela dosud nevstoupila v platnost, avšak  Energetický regulační úřad (ERÚ) uvádí na pravou míru vybrané informace k FVE.

  1. Licence pro výrobny elektřiny do 50 kW

  Novela energetického zákona, kterou se má změnit limit pro nutnost být držitelem licence na výrobu elektřiny z 10 kW na 50 kW, není v současné chvíli účinná, je aktuálně v legislativním procesu (pro více informací viz Sněmovní tisk 313). V současnosti platí hranice 10 kW.

  Nutno v této souvislosti zdůraznit, že uvedená výjimka v energetickém zákoně (§ 3 odst. 3) je často dezinterpretována jako obecná výjimka z povinnosti licence, viz podrobně bod 6.

  2. Výstavba výrobny elektřiny a stavební řízení

  ERÚ nemá žádné pravomoci ve vztahu ke stavebním či technickým otázkám realizace energetických zařízení. Licence je podle energetického zákona podnikatelským oprávněním, nikoliv povolením k provozování zařízení z technického hlediska. ERÚ se k projektu realizace výstavby fotovoltaické elektrárny v rámci stavebního řízení nevyjadřuje a stanovisko v této věci nevydává, stejně tak se nevyjadřuje k záměrům připojení výrobny do distribuční soustavy.

  Žádosti o udělení licence je možno vyhovět až tehdy, kdy je energetické zařízení dokončeno a je v provozu.

  3. Dotace

  Výroba elektřiny je jednou z činností podnikání v energetických odvětvích, a držitel licence je podnikatel – před podáním žádosti o udělení licence doporučujeme zkontrolovat podmínky dotačního programu, zda není dotace navázána na fyzickou osobu-nepodnikatele. Pokud ano, je nutné si prověřit, zda nebude požadováno dotaci vrátit. ERÚ nemá žádné kompetence ve vztahu ke stanovení či posuzování dotačních podmínek.

  4. Forma a obsah žádosti

  Prostřednictvím e-mailu lze podat žádost pouze v případě, že je opatřen elektronickým podpisem e-mailu. V opačném případě je nutné zaslat žádost poštou nebo datovou schránkou. Podání učiněné emailem bez zaručeného elektronického podpisu je nutno ve lhůtě 5 dnů doplnit řádným způsobem, jinak se k němu nepřihlíží. K žádosti je potřeba doložit dokumenty prokazující splnění podmínek dle energetického zákona a uhradit správní poplatek.

  5. Licence na obchod s elektřinou u výrobců elektrické energie

  Držitel licence na výrobu elektřiny má v souladu s energetickým zákonem [§ 23 odst. 1 písm. b)] právo dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou. Pokud tedy výrobce elektrické energie prodává jím vyrobenou elektrickou energii zákazníkovi či obchodníkovi s elektřinou, přičemž zároveň nenakupuje elektrickou energii, kterou by dále také prodával, nepotřebuje licenci na obchod s elektřinou.

  6. Licence na výrobu elektrické energie u výroben do 10 kW a připojení výrobny

  Podle energetického zákona (§ 3 odst. 3) platí, že pro výrobny nad 10 kW je třeba licence, i když výroba slouží pouze výrobě pro vlastní spotřebu (tj. stav, který není podnikáním). Nejedná se tedy o zakotvení obecné výjimky z povinnosti mít licenci na úrovni zákona pro výrobny do 10 kW. Pro podnikání v energetických odvětvích se podle energetického zákona licence obecně vyžaduje bez ohledu na výkon výrobny, tj. i u výroben pod 10 kW výkonu.

  Zároveň nelze klást rovnítko mezi situaci, kdy výrobce elektřiny vyrábí elektřinu primárně pro vlastní potřebu, a přebytky dodává do elektrizační soustavy, a podnikáním (a tudíž požadavkem disponovat licencí). Podle obecných právních předpisů je považován za podnikatele ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. V případě výrobce, který primárně vyrábí elektrickou energii pro vlastní potřebu a pouze určitou část elektrické energie dodává jinému účastníkovi trhu, a to nikoliv soustavně (např. jen po určité dny či v určitou hodinu dne) a pravidelně, se o podnikatele nejedná a tento výrobce obecně licenci nepotřebuje.

  Licence není podmínkou připojení výrobny k elektrizační soustavě.

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  397
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1181
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze