Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Právo

  Jak na novou informační povinnost v odpadech?

  S ohledem na množící se dotazy z území Sdružení místních samospráv ČR připravilo návod, který by mohl pomoci a lépe vysvětlit, co byste pro splnění povinnosti měli udělat.

  S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno:

  „Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

  Detailnější informace o plnění uvedené povinnosti nejsou ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady uvedeny a Ministerstvo životního prostředí pro dané téma nepřipravilo žádný metodický pokyn, neboť dalo obcím volnou ruku. S ohledem na množící se dotazy z území jsme pro vás připravili návod, který by vám mohl pomoci a lépe vysvětlit, co byste pro splnění povinnosti měli udělat.

  INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ:

  • JAK – způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webu obce
  • KDY – nejméně jednou ročně – není stanoveno kdy přesně, ale doporučujeme tak učinit do 31. března daného roku
  • CO – zveřejňujete následující:
  1. jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady. A sice jaké složky je možné odděleně soustřeďovat (papír, plast atp., ale také nebezpečný odpad, objemný odpad), do jakých sběrných nádob, případně jejich počet a umístění v obci, či jakým jiným způsobem (na sběrném dvoře/místě, mobilním svozem atp.).
  2. jakým způsobem je s jednotlivými složkami dále nakládáno (využití či odstranění)
  3. jak je možno předcházet vzniku odpadů např. poučení o environmentálně příznivém přístupu při nákupu (místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod.) a tedy možnosti nevytvářet vůbec odpady, domácí kompostování, opětovné použití výrobků (oděvy atp.)
  • KOLIK A ZA KOLIK – jaké množství jednotlivých složek komunálního odpadu (papír, plast, atd.) obec vyprodukovala v předchozím roce, jaké náklady s tím měla (v Kč za tunu) a jaké jsou celkové náklady na odpadové hospodářství obce

  Na závěr pro úplnost uvádíme, že podle § 122 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech se nesplněním uvedené povinnosti (nebo její části) obec dopustí přestupku, který je možné sankcionovat až do výše 100 000 Kč.

  Zdroj: Sdružení místních samospráv ČR

  Štítky
  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  376
  Energetika
  381
  IT
  255
  Dotace a Finance
  1131
  Odpady
  204

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze