Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Jak na novou informační povinnost v odpadech?

S ohledem na množící se dotazy z území Sdružení místních samospráv ČR připravilo návod, který by mohl pomoci a lépe vysvětlit, co byste pro splnění povinnosti měli udělat.

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno:

„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Detailnější informace o plnění uvedené povinnosti nejsou ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady uvedeny a Ministerstvo životního prostředí pro dané téma nepřipravilo žádný metodický pokyn, neboť dalo obcím volnou ruku. S ohledem na množící se dotazy z území jsme pro vás připravili návod, který by vám mohl pomoci a lépe vysvětlit, co byste pro splnění povinnosti měli udělat.

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ:

  • JAK – způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webu obce
  • KDY – nejméně jednou ročně – není stanoveno kdy přesně, ale doporučujeme tak učinit do 31. března daného roku
  • CO – zveřejňujete následující:
  1. jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady. A sice jaké složky je možné odděleně soustřeďovat (papír, plast atp., ale také nebezpečný odpad, objemný odpad), do jakých sběrných nádob, případně jejich počet a umístění v obci, či jakým jiným způsobem (na sběrném dvoře/místě, mobilním svozem atp.).
  2. jakým způsobem je s jednotlivými složkami dále nakládáno (využití či odstranění)
  3. jak je možno předcházet vzniku odpadů např. poučení o environmentálně příznivém přístupu při nákupu (místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod.) a tedy možnosti nevytvářet vůbec odpady, domácí kompostování, opětovné použití výrobků (oděvy atp.)
  • KOLIK A ZA KOLIK – jaké množství jednotlivých složek komunálního odpadu (papír, plast, atd.) obec vyprodukovala v předchozím roce, jaké náklady s tím měla (v Kč za tunu) a jaké jsou celkové náklady na odpadové hospodářství obce

Na závěr pro úplnost uvádíme, že podle § 122 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech se nesplněním uvedené povinnosti (nebo její části) obec dopustí přestupku, který je možné sankcionovat až do výše 100 000 Kč.

Zdroj: Sdružení místních samospráv ČR

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze