Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a FinancePrávo

  Komunální volby 2022: výsledky

  Volby do zastupitelstev obcí jsou za námi, vrcholí přípravy ustavujících zasedání zastupitelstev a začíná nové volební období, které přinese vedle obvyklých problémů také nové starosti související s růstem cen, zejména v energetice.

  Nyní se však ještě prostřednictvím několika čísel vrátíme k samotným volbám. Účast na letošních volbách byla 46,07 %. Necelá polovina oprávněných voličů se tedy vyjádřila k tomu, jak by mělo vypadat složení zastupitelstva v jejich obci. Pokud jde o volební účast, historický vývoj ukazuje, že mimo první svobodné volby v roce 1990, kdy byla účast voličů přes 74 % (volby 1994 to bylo 62 %), od roku 1998 účast voličů kolísá kolem 45 %. V minulých komunálních volbách 2018 byla účast 44,46 %, v roce 2014 to bylo 44,46 %. Tehdy jsme po volbách do zastupitelstev uvedli, že při nižší účasti však roste zájem o to, být členem zastupitelstva obce. Tento závěr se nepotvrzuje, prostý poměr kandidátů a mandátů ukazuje, že v roce 2014 se o jeden mandát ucházelo 3,75 kandidátů, při minulých volbách to bylo jen 3,49 a nyní je tento poměr 3,2. Je to samozřejmě hra čísel, ale něco ukazuje.

  Počet kandidátů do všech typů zastupitelstev letos poprvé klesl pod 200 tisíc uchazečů (197 946) a to je téměř o dvacet tisíc méně než v minulých volbách. Počet mandátů se příliš nemění, i když nepatrně snižuje: 62 121 v roce 2014, 61 892 v roce 2018 a v letošních volbách se volilo celkem 61 780 zastupitelů.

  Tab. 1. Kandidáti podle navrhující strany

  Pořadí

  Kód strany

  Název strany

  Počet kandidátů obec, městys, město

  Počet kandidátů městská část či obvod

  Počet kandidátů celkem

  1.

  80

  Nezávislý kandidát

  114 585

  4 093

  118 678

  2.

  1

  KDU-ČSL

  12 644

  951

  13 595

  3.

  53

  ODS

  9 344

  1 851

  11 195

  4.

  47

  KSČM

  6 836

  843

  7679

  5.

  166

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  4 857

  934

  5 791

  6.

  768

  ANO 2011

  4 748

  1 481

  6 229

  7.

  7

  ČSSD

  4 329

  832

  5 161

  8.

  1114

  SPD

  3 603

  864

  4 467

  9.

  720

  Česká pirátská strana

  2 052

  1 013

  3 065

  10.

  721

  TOP 09

  1 893

  617

  2 510

  Pramen: www.volby.cz

  Poznámka: Celkem bylo registrováno 173 volebních stran u obcí a měst, 83 volebních stran v městských částech

  Volby potvrdily trend, který se týká politické příslušnosti kandidátů. Trvale roste počet kandidátů bez politické příslušnosti a klesá počet členů politických stran na všech kandidátkách v celkovém souhrnu. V komunálních volbách 2010 bylo bez politické příslušnosti registrováno 79,2 %, v roce 2014 byl podíl bezpartijních 82,15 % v minulých volbách 2018 kandidovalo téměř 83 % bezpartijních. Letošní počet zapsaných kandidátů vykazoval podíl 84,8 % nestraníků.

  U zvolených zastupitelů je poměr ještě výraznější – bez politické příslušnosti je 89,6 % zastupitelů. Je to dáno mj. také tím, že na volebních kandidátkách politických stran je zapsáno mnoho bezpartijních.

  Tab. 2. Kandidáti dle politické příslušnosti

  Pořadí

  Kód strany

  Název strany

  Počet kandidátů obec, městys, město

  Počet kandidátů městská část či obvod

  Počet kandidátů celkem

  1.

  99

  Bez politické příslušnosti

  156 795

  11 122

  167 911

  2.

  53

  ODS

  4 144

  1 219

  5 363

  3.

  47

  KSČM

  3 716

  583

  4 299

  4.

  1

  KDU-ČSL

  3 651

  495

  4 146

  5.

  7

  ČSSD

  2 527

  733

  3 266

  6.

  768

  ANO 2011

  1 557

  514

  2 071

  7.

  1114

  SPD

  1 361

  280

  1 641

  8.

  721

  TOP 09

  827

  443

  1 270

  9.

  720

  Česká pirátská strana

  679

  331

  1 010

  10.

  166

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  611

  221

  832

  Pramen: www.volby.cz

  Jaké bylo v letošních volbách složení kandidátů a zvolených zastupitelů podle navrhujících stran i podle skutečné politické příslušnosti ukazují uvedené tabulky a jak si vedly největší politické strany ve srovnání s minulostí, to je patrné z uvedeného grafu.

  Z porovnání údajů prvních dvou tabulek je zřejmé, že na kandidátních listinách jednotlivých politických stran figuruje podstatně více osob než je členů konkrétní politické strany. To je naprosto pochopitelné. Ovšem vzhledem k rozmanitosti sídelní struktury se to projevuje i v rozdílnosti úrovně politické soutěže v jednotlivých obcích. Hlavní úlohu přitom hraje počet obyvatel obce. Ve velkých městech kandiduje mnohonásobně více kandidátů, než je mandátů. Oproti tomu v řadě malých obcí se počet kandidátů rovná počtu mandátů, tudíž už před začátkem voleb je jasné, kdo bude zvolen.

  Tab 3. Zastupitelé podle navrhující strany

  Pořadí

  Kód strany

  Název strany

  Počet kandidátů obec, městys, město

  Počet kandidátů městská část či obvod

  Počet kandidátů celkem

  1.

  80

  Nezávislý kandidát

  47 027

  705

  47 732

  2.

  1

  KDU-ČSL

  3 092

  160

  3 252

  3.

  53

  ODS

  1 857

  434

  2 291

  4.

  166

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  1 705

  149

  1 854

  5.

  768

  ANO 2011

  1 373

  375

  1 748

  6.

  7

  ČSSD

  725

  74

  799

  7.

  47

  KSČM

  455

  11

  466

  8.

  1114

  SPD

  c419

  73

  492

  9.

  721

  TOP 09

  314

  114

  428

  10.

  720

  Česká pirátská strana

  150

  124

  274

  Pramen: www.volby.cz

  V komunálních volbách se rozděluje zpravidla kolem šedesáti tisíc mandátů. Z hlediska počtu odevzdaných hlasů dominují politické strany a hnutí, i když jejich podíl v průběhu let na celkovém počtu hlasů klesá. Převaha počtu hlasů pro nezávislé kandidáty je způsobena volebním systémem. Každý volič má tolik hlasů, kolik se v obci volí členů zastupitelstva. V celkovém součtu tak tvoří většinu hlasy ve městech s vyšším počtem členů zastupitelstva. Ve městech kandidují spíše politické strany než nezávislí kandidáti. V případě počtů získaných mandátů dominují nezávislí kandidáti, úspěšnost je zcela opačná oproti získaným hlasům. Jinými slovy, na zisk mandátu jednoho nezávislého zastupitele na venkově je potřeba mnohem méně voličských hlasů, než na zisk politického mandátu ve městě, zvláště ve velkých městech.

  Tab. 4. Zastupitelé podle politické příslušnosti

  Pořadí

  Kód strany

  Název strany

  Počet kandidátů obec, městys, město

  Počet kandidátů městská část či obvod

  Počet kandidátů celkem

  1.

  99

  Bez politické příslušnosti

  54 114

  1 219

  55 333

  2.

  53

  ODS

  1 014

  339

  1 353

  3.

  1

  KDU-ČSL

  1 009

  111

  1 120

  4.

  768

  ANO 2011

  869

  296

  1 165

  5.

  7

  ČSSD

  458

  65

  523

  6.

  166

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  286

  62

  348

  7.

  47

  KSČM

  285

  10

  295

  8.

  1114

  SPD

  274

  58

  332

  9.

  721

  TOP 09

  195

  106

  301

  10.

  720

  Česká pirátská strana

  139

  110

  249

  Pramen: www.volby.cz

  Všechny předvolební i povolební komentáře a mediální hrátky se při každých komunálních volbách vedou vždy v politické rovině, porovnávají se hlasy a mandáty získané politickými stranami i když politicky je organizováno zhruba 10 % zastupitelů!

  Porovnávat v republice rozdělení získaných hlasů a obdržených mandátů v komunálních volbách a dělat z toho politické závěry je zavádějící. Mimo jiné právě proto, že na rozdíl od parlamentních voleb, kde má každý voličský hlas stejnou váhu, v komunálních volbách je počet hlasů, potřebných k získání jednoho mandátu zcela rozdílný na venkově a ve městech. Je to třeba mít na paměti při formulování závěrů, které vede k politikaření, a to by v komunální sféře mělo ustoupit do pozadí v zájmu obyvatel měst a obcí, kteří chtějí řešit místní problémy, a ne celostátní politiku.

  Tab. 5. Celkové počty mandátů politických stran v posledních komunálních volbách

  Strana

  2014

  2018

  2022

  Nezávislí kandidáti

  41 460

  44 367

  47 732

  ANO 2011

  1 610

  1 684

  1 749

  ODS

  2 398

  2 600

  2 294

  Piráti

  21

  358

  274

  ČSSD

  3 806

  1 955

  799

  KSČM

  2 564

  1 470

  466

  SPD

  161

  492

  KDU-ČSL

  3 966

  3 645

  3 252

  STAN

  2 192

  2 601

  1 854

  TOP 09

  868

  484

  428

  Vedle uvedených úvah se často také hovoří o nutnosti změny zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Zejména metoda přepočítávání hlasů na mandáty je v komunálních volbách nevhodná. Přesně to vyjádřil Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie Univerzity Palackého v Olomouci.

  „Současný systém přepočítávání hlasů pro komunální volby považuji za nejhorší volební systém ze všech, které v České republice máme. Jsou pro to tři hlavní důvody:

  1. Podoba lístku a způsob hlasování vyvolávají u voličů mylný dojem o tom, jak bude s jejich hlasy při sčítání naloženo. Voliči se často domnívají, že na místo stran a hnutí mohou svým hlasem zvolit přímo jednotlivé kandidáty. Ve skutečnosti tomu tak není. Volič dává prostřednictvím hlasu pro vybraného kandidáta hlas jeho straně. Té jsou pak primárně přidělovány mandáty.
  2. Mandáty poměrně často získávají kandidáti, kteří mají menší počet hlasů než kandidáti, kteří mandát nezískají. A to jak vzhledem ke kandidátům z téže strany, tak i z konkurenčních stran. Stávající úprava vede k paradoxním volebním výsledkům, které mnozí vnímají jako nespravedlivé.
  3. O tom, zda se na kandidátní listině některý z kandidátů posune z nevolitelného místa směrem vzhůru a získá mandát, paradoxně nerozhodují voliči této strany (ti nemohou preferovat jednotlivé kandidáty), ale pouze ti voliči, kteří nezaškrtli celou stranu a dali hlas jen některým jejím kandidátům.

  Osobně se již léta domnívám, že komunální volební systém je jasným kandidátem na zásadnější reformu.“

  O změně zákona o volbách do zastupitelstev obcí se opravdu hovoří již dvě desítky let. Chce to ale konkrétní činy.

  Zdroj: Deník Veřejné Správy

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  397
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1181
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze