Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Komunální volby budou 23. a 24. září 2022

Komunální volby proběhnou v pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Termín vyhlásil 6. dubna prezident republiky Miloš Zeman. Ve stejném termínu budou i senátní volby. Případné druhé kolo voleb do Senátu připadá na 30. září a 1. října.

V komunálních volbách se volí zástupci na nejnižší územně samosprávní úrovni. To znamená, že si občané České republiky volí na čtyři roky nové zastupitele na radnicích a magistrátech, a tím pádem i nové starosty a primátory.

Odevzdání kandidátek

Termín pro podání kandidátních listin v případě komunálních voleb vyprší 19. července.

Termín letošních voleb

Termín voleb do obecních zastupitelstev určuje prezident republiky, a to vždy 90 dní před jejich konáním. V letošním roce proběhnou volby v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022.

Tak jako všechny ostatní, i  komunální volby se konají v pátek a v sobotu, většinou v následující časy:

  • pátek: 14.00–22.00
  • sobota: 8.00–14.00

Kdo může kandidovat a volit

Právo být volen v komunálních volbách má každý státní občan České republiky, který dosáhl 18 let nejpozději druhý den voleb a v den voleb je v dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit má každý svéprávný občan, kterému je 18 let a má trvalý pobyt na území obce.

Voličský průkaz

Na rozdíl od parlamentních voleb není možné volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého pobytu. Pokud tedy chcete volit zastupitele ve své obci, je nutné se v době voleb nacházet v místě svého trvalého bydliště.

Systém voleb

Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli křížky. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze kombinovat.

Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Pokud označí více kandidátů, je jeho hlasování neplatné.

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Volič ale může zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky udělit kandidátům jiných stran. V tomto případě se odečítá počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené straně od konce kandidátky. Například, pokud má strana 25 kandidátů a volič tuto stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje zároveň šest kandidátů z jiné strany, získá hlas jen prvních 19 kandidátů ze strany, která od voliče získala křížek.

  • Strana – Volič křížkem označí čtverec vedle názvu strany na hlasovacím lístku, pro kterou se rozhodl.
  • Kandidáti – Volič pomocí křížků vedle jmen vybere tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel.
  • Kombinace – Volič vybere jednu stranu a následně například čtyři kandidáty jiných stran. Strana, kterou vybral, tak o tyto hlasy přijde.

Volební komise

Okrskové volební komise dohlíží na hlasováním voličů a poté sčítá odevzdané hlasy. Člen komise musí splňovat několik podmínek, musí mu být alespoň 18 let, musí být svéprávný, nepředstavovat hrozbu pro ostatní (nebýt infekčně nemocný) a nesmí být současně kandidátem v dané oblasti.

Musí se jednat o občana České republiky. V komunálních volbách musí mít člen komise současně i trvalý pobyt na území ČR, případně přechodný pobyt, jedná-li se o občana jiného členského státu EU.

Volby 2018

Poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října 2018. Volební účast byla 47,34 procenta. Nejvíce zastupitelských křesel v obcích, více než 44 tisíc, získala v posledních volbách tradičně místní sdružení nezávislých kandidátů. Druhý nejvyšší počet mandátů obdržela KDU-ČSL (3645), dále Starostové a nezávislí (2601), ODS (2600), ČSSD (1955) a hnutí ANO (1684).

Prostředky na kampaň

Vyhlášení termínu voleb prezidentem republiky 6. dubna prodlouží oficiální trvání volební kampaně, která podle předpisů začíná dnem, kdy je rozeslána částka Sbírky zákonů s příslušným rozhodnutím prezidenta. Na komunální volby se žádný limit na volební propagaci nevztahuje.

Již 20. září začne platit zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů, do stejného data musí voliči obdržet hlasovací lístky. V den voleb je pak zakázána volební agitace uvnitř a v bezprostřední blízkosti volebních místností.

 

Užitečné odkazy:

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
439
Energetika
496
IT
364
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze