Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvojPrávo

Města a obce Středočeského kraje budou vycházet ze strategie rozvoje

Krajští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili aktualizaci Strategii rozvoje Středočeského kraje na období 2019–2024 s výhledem do roku 2030. Základní dokument orgánů kraje slouží pro koordinaci rozvoje území a hraje klíčovou úlohu při zajišťování podpory regionálního rozvoje.

Města a obce ve Středočeském kraji budou moci využívat aktualizovanou Strategii rozvoje kraje. Základní materiál, který slouží k rozvoji území, byl aktualizován a v nové podobě dnes schválen zastupiteli. „Strategie dále hraje klíčovou úlohu při zjišťování podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat povědomí o nejdůležitějších potřebách kraje, pomáhá mobilizovat vlastní kapacity a zdroje kraje, využívá znalosti místních činitelů a odborníků a umožňuje místním činitelům určovat a kontrolovat směr budoucího vývoje kraje,“ vysvětluje základní principy Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

V rámci aktualizace se mění část 4. Jde o územní diferenciaci Středočeského kraje, resp. typologii, a to zejména Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ). Dále se ve strategii ruší kapitola pojednávající o aplikaci Akčního plánu a o strategické řídící skupině kraje. „Ani jedno nebylo v předchozím volebním období zavedeno a vzhledem k tomu, že nejprve potřeba konsolidovat podřízené strategie a akční plány, nevyvstala potřeba tyto prvky aktuálně zavádět,“ říká Jiří Snížek.

HSOÚ byla identifikována v 8 oblastech kraje a indikátory jsou pohyby obyvatelstva, věková struktura, nezaměstnanost, podnikatelská aktivita a dopravní obslužnost. Identifikovali jsme ty obce, které se ve výsledném hodnocení všech 5 indikátorů umístily do 25 % obyvatel Středočeského kraje. Celkem jich je 204. „Koncepce v rámci nového vymezení HSOU nestanovuje konkrétní specifická opatření, pouze předpokládá využití nástrojů, například specifické programy vyhlášené krajem nebo zvýhodňování žadatelů z těchto území při hodnocení žádostí v plošně pojatých programech,“ jmenuje Jiří Snížek a pokračuje: „Již v lednu mohly malé obce využít Program 2022 na podporu provozu venkovských prodejen, kde jsou HSOÚ odbaveny přednostně. Dále pak Kladno, Kolín, Příbram, Kutná Hora, Čáslav, Neratovice, Slaný a Rakovník mohou využít speciální program na podporu podnikání. Klíčový na novém vymezení HSOÚ je zejména fakt, že hodnotící kritéria státní správa a IDSK sbírá každý rok a my tak z hlediska rozvoje kraje můžeme relativně rychle odhalit změny sledovaných kritérií.“

V rámci procesu však vyvstala potřeba aktualizaci posoudit vzhledem k vlivu na životní prostředí (SEA). Vyšlo jasně najevo, že Strategie nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Konkrétní záměry, které budou z koncepce vycházet, však bude třeba posuzovat samostatně.

Foto a zdroj: Středočeský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze