Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinancePrávo

Nové dotace přehledně

Níže následuje stručný seznam dotací, které byly v nedávné době vyhlášeny, nebo se brzy otevřou. Text je převzatý z webu Sdružení Místních Samospráv. SMS – Služby mimo jiné nabízejí dotační servis.

Čerpání fondů z EU startuje, ČR má Komisí schválenou většinu programů | Česká republika předložila Evropské komisi všech devět dotačních programů, osmi z nich již dala Komise zelenou. V srpnu se očekává schválení posledního z nich, OP Spravedlivá transformace. Pro Českou republiku je tak připraveno více než 550 miliard korun pro investice do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti a inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí. Pro základní seznámení s aktuálně startujícím programovým obdobím připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj publikaci Abeceda fondů EU. Na podzim pak MMR připravuje pro žadatele další sérii seminářů k projektovému a finančnímu řízení, které mají přispět ke zkvalitnění předkládaných projektů a na které se bude možné přihlásit na www.dotaceEU.cz.

Zdroj: MMR. Čerpání z fondů EU startuje: Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027. Dostupné z: 
https://www.mmr.cz/cs/ostatní/web/novinky/cerpani-z-fondu-eu-startuje-ceska-republika-ma-kom    

Pro nové období IROP 2021–2027 je schváleno 117 miliard korun | Přijetím Programového dokumentu IROP pro nové období, kritérií hodnocení projektů a systému hodnocení projektů IROP byla otevřena brána k podpoře dopravy, vzdělání, zdravotnictví, sociálního bydlení i mnoha dalších projektů. Celková alokace programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 4,8 mld. EUR. V přepočtu se jedná o přibližně 117 miliard korun, které IROP v následujících letech rozdělí na projekty v oblastech, jako je např. eGovernment a kybernetická bezpečnost, integrovaný záchranný systém, zelená infrastruktura měst a obcí, silnice II. třídy, vzdělávací infrastruktura, sociální služby a bydlení, zdravotnictví, památky, muzea, knihovny, nebo čistá a bezpečná mobilita.

Zdroj: MMR. Bartoš: Pro nové období IROP 2021–2027 máme schváleno 117 mld. Kč. První výzva bude vypsaná ještě v červenci. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-pro-nove-obdobi-irop-2021-%E2%80%93-2027-mame-schva 

První výzvy IROP 2021-2027 již v červenci | Po schválení Programového dokumentu proběhl první řádný Monitorovací výbor IROP, na kterém došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách i systému hodnocení projektů. Dále byl zveřejněn harmonogram výzev pro rok 2022, z kterého vyplývá, že již 28. 7. 2022 mohou žadatelé očekávat vyhlášení prvních výzev. První výzva bude zaměřena na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Během srpna 2022 budou následovat výzvy na kybernetickou bezpečnost, elektronizaci vybraných služeb veřejné správy, mateřské školy a na pořízení materiálně-technického vybavení pro základní složky IZS (pro kraje a poskytovatele ZZS zřízené krajem). Na září 2022 jsou plánovány výzvy na sociální služby; silnice II. třídy; základní školy; sociální bydlení, nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu. Projekty připravované do výzev CLLD bude možné předkládat od října 2022. V případě zájmu o administraci vašich projektů se neváhejte obrátit na naše dotační specialisty na adrese: dotace@smscr.cz. Podrobnější informace o našich službách naleznete na našem webu.

Dotace na komunální fotovoltaiku vyhlášeny | Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dvě výzvy na podporu fotovoltaických systémů. V rámci první, Výzvy RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro malé obce, mohou obce do 3 tis. obyvatel čerpat až 75% podporu na pořízení FVE systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Druhou výzvou je Výzva RES+ č. 4/2022 – Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství), která je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení FVE panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. V případě zájmu o administraci vašich projektů se obraťte na naše dotační experty prostřednictvím e-mailové adresy: dotace@smscr.cz.

Investiční dotace pro JSDHO vyhlášeny | Dne 19.7.2022 byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“. O finanční prostředky budou moci žádat obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III, nebo JPO V. Výzvy jsou tematicky zaměřeny na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS), pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení (DA + PH) nebo na rekonstrukci či výstavbu požárních zbrojnic (PZ). Termín příjmu žádostí probíhá do 22.8.2022. Také v tomto případě jsme vám k dispozici na adrese: dotace@smscr.cz.

Zdroj: Martina Kurzová, koordinátorka dotačního servisu SMS-služby

Až 1,3 miliardy korun na venkovská komunitní centra a sociální práci | MPSV vyhlásilo dvě nové výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Více než 1 miliarda korun je určena na komunitně vedený místní rozvoj, 300 milionů korun poputuje na podporu sociální práce. Peníze lze využít například na příměstské tábory, komunitní dílny nebo zahrady, na vytváření pracovních míst pro zdravotně nebo sociálně znevýhodněné či na podporu domácí péče o nemocné nebo seniory. Touto cestou lze podpořit i sociálního pracovníka, kterého by sdílelo více obcí.

Zdroj: MPSV. Až 1,3 miliardy korun z evropských peněz lze využít pro venkovská komunitní centra a na sociální práci. Dostupné z: www.mpsv.cz

Foto: pxHere
Zdroj: SMS Služby

Nejčtenější kategorie
Chytré město
419
Energetika
462
IT
324
Dotace a Finance
1286
Odpady
236

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze