Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Ombudsman zasahuje

Po osmi letech nemůže úřad vymáhat místní poplatek, který nevyměřil. Ombudsman se zastal vlastníka pozemku, po němž úřad žádal po osmi letech zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku, aniž by mu poplatek vyměřil.
Ombudsman o tomto případu informoval Poslaneckou sněmovnu v rámci své čtvrtletní zprávy o činnosti. Upozornil, že pokud úřad v průběhu tříleté lhůty od vzniku poplatkové povinnosti nepodnikl žádné kroky, aby poplatek vyměřil, nemůže už dnes žádat jeho uhrazení.
Na ombudsmana se obrátil vlastník pozemku s rekreačním objektem, protože nesouhlasil s místním poplatkem za zhodnocení stavebního pozemku. Uvedl, že obec v jejich zahradní čtvrti před několika lety vybudovala vodovod a kanalizaci a po vlastnících chtěla zaplatit místní poplatek za zhodnocení jejich pozemků. On sám poplatek nezaplatil a domníval se, že povinnost zaplatit je už nyní promlčená.
Ombudsman zjistil, že v roce 2011 nabyl právní moci kolaudační souhlas ke stavbě vodovodu a kanalizace a tímto dnem začala běžet tříletá lhůta pro stanovení poplatku. Stěžovatel poplatek za zhodnocení pozemku nezaplatil. Z jeho podkladů nevyplývalo, že by mu úřad vyměřil nezaplacený poplatek platebním výměrem, ani že by kdykoli činil úkony směřující k vyměření poplatku. Přitom po stěžovateli úřad ještě v roce 2019 požadoval zaplatit poplatek ve výši více než 40 000 Kč a informoval stěžovatele, že může poplatek zvýšit až na trojnásobek.
Podle daňového řádu vzniká poplatková povinnost okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem poplatku, což je v tomto případě zhodnocení pozemku na základě kolaudace stavby vodovodu či kanalizace. Poplatek za zhodnocení pozemku je jednorázový. Pokud jej poplatník nezaplatí, má úřad 3 roky na to, aby mu vyměřil nedoplatek, který by pak mohl vymáhat.
Ombudsman upozornil úřad, že pokud poplatník neuhradil poplatek řádně a včas, musí mu ho správce daně vyměřit rozhodnutím. Tím jednoznačně určí výši poplatku (např. včetně sankčního zvýšení). „Úřad nemůže vyžadovat úhradu místního poplatku od žádného vlastníka pozemku, nejen od stěžovatele, pokud v rámci tříleté lhůty nepodnikl kroky pro stanovení poplatku,“ upozorňuje ombudsman Stanislav Křeček.
Úřad uznal námitky ombudsmana a přislíbil, že po stěžovateli nebude poplatek dále vyžadovat.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze