Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Oznámení podle zákona o střetu zájmů

Oznámení podle zákona o střetu zájmů

Podle § 14a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je obecní úřad povinen neprodleně,  nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, zapsat do registru oznámení jméno (popřípadě jména) a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, údaj v jaké funkci působí, adresu pro doručování elektronické pošty a datum zahájení nebo skončení výkonu jeho funkce. Na datum zápisu zahájení/skončení výkonu funkce obecním úřadem se pak váže v obou případech povinnost podat oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Funkcionář, který ve funkci skončil, je povinen nejpozději do 30 dnů od zápisu této skutečnosti do registru povinen podat tzv. výstupní oznámení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce. To zahrnuje oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů, oznámení o majetku, který funkcionář nabyl v průběhu výkonu funkce (pokud jeho hodnota v souhrnu přesahuje 500 000 Kč) podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů, a oznámení o příjmech a závazcích (pokud jejich souhrnná výše přesáhla částku 100 000 Kč) podle § 11 odst. 2 zákona o střetu zájmů.

Funkcionář, který ve funkci začíná, je povinen nejpozději do 30 dnů od zápisu této skutečnosti do registru povinen podat tzv. vstupní oznámení, a to podle stavu ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce. To zahrnuje oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů, oznámení o majetku, který funkcionář vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů, a oznámení o nesplacených závazcích (pokud jejich souhrnná výše přesahuje částku 100 000 Kč) podle § 11 odst. 1 zákona o střetu zájmů.

Pokud funkcionář ve funkci po volbách pokračuje – např. starosta, který po volbách vykonával funkci dosavadního starosty a na ustavujícím zasedání byl zvolen znovu do funkce starosty – musí ke dni svého znovuzvolení podat tzv. vstupní a tzv. výstupní oznámení najednou (v oznámeních se musí shodovat oznamované skutečnosti, které jsou součástí obou oznámení).

Vedle toho je každý veřejný funkcionář povinen činit každý rok po celou dobu výkonu funkce tzv. průběžné oznámení, které se podává nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku (tj. za rok 2022 nejpozději 30. června 2023, avšak je samozřejmě možné i dříve, kdykoliv od 1. 1. 2023, kdy budou známy všechny oznamované skutečnosti). Toto oznámení zahrnuje oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů, oznámení o majetku, který funkcionář nabyl v průběhu příslušného kalendářního roku výkonu funkce podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů, a oznámení o příjmech a závazcích (pokud jejich souhrnná výše přesáhla částku 100 000 Kč) podle § 11 odst. 2 zákona o střetu zájmů.

Foto: Pohoda
Zdroj: SMS ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze