Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Právo

  Poradna pro obce

  Ve spolupráci se svazem měst a obcí čr a KvB advokátní kanceláří pravidelně uveřejňujeme právní poradnu pro zastupitele a starosty obcí

  Lze považovat za zábor veřejného prostranství to, že je na něm umístěna popelnice, která je ve vlastnictví majitele objektu?

  Byť pojem zábor není výslovně v zákoně definován, jedná se o jednání, které spočívá v obsazení určitého prostoru, který obvykle slouží užívaní všem bez omezení (tedy k obecnému užívání), a znemožnění jeho užívání ostatním. Umístění popelnice na veřejném prostranství tak bezpochyby znaky záboru naplňuje (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2019, sp. zn. 3 As 3/2018). Je-li zábor neoprávněný (nepovolený), mohou být naplněny znaky skutkové podstaty přestupku spočívajícím v neoprávněném záboru veřejného prostranství. Pro účely případného zpoplatnění záboru je však třeba uvést, že zákon o místních poplatcích obsahuje taxativní výčet možných záborů veřejného prostranství, které lze zpoplatnit místním poplatkem za užívání veřejného prostranství – tzv. zvláštní užívání veřejného prostranství. Umístění popelnice (ani nic obdobného) není ve výčtu zařazeno, tudíž se nejedná o zábor veřejného prostranství, který by bylo možné zpoplatnit.

  Vztahuje se povinnosti roušky při zasedání a dodržovat rozestupy i na jednání jiných orgánů než zatupitelstva obce?

  Vláda svým usnesením doporučuje přiměřeně povinnosti ve vztahu k zasedání zastupitelstev aplikovat i v případě zasedání jiných kolektivních orgánů, tj. rady obce, výborů a komisí apod. Povinnost nosit ochranné pomůcky vyplývá i z jiných opatření, zároveň doporučujeme dodržení minimálně dvoumetrových rozestupů mezi jednotlivými osobami.

  Jak poznáme, zda můžeme či nemůžeme dát nájemci bytu výpoveď pro neplacení nájemného?

  Zákon ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, který se dotýká problematiky nájmů, konstruuje zákaz výpovědi nájemci za určitých podmínek. První z těchto podmínek je, že nájemné, které nebylo uhrazeno, bylo splatné v tzv. rozhodné době. Rozhodnou dobou je doba od 12. 3. 2020 do dne následujícího po skončení všech opatření souvisejících s koronavirem. Nejzazším dnem této doby však může být 31. 7. 2020. Druhou podmínkou je, že k nezaplacení nájemného došlo v důsledku koronavirových opatření (např. ztráta zaměstnání, nemožnost vykonávat živnost atd.). Tuto skutečnost však musí nájemce doložit, a to potvrzením úřadu práce. Jestliže nedojde ke splnění těchto podmínek, je možné nájemci dát výpověď i pro nezaplacení nájemného v rozhodné době.

  Celý zákaz výpovědi z důvodu neplacení nájemného se pak vztahuje na tzv. ochrannou dobu. Ochranná doba je doba od 27. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Po tuto dobu nemůže být dána pronajímatelem výpověď z nájmu pro neplacení nájemného, jsou-li splněny podmínky uvedené výše. K výpovědi může být přistoupeno až po uplynutí ochranné doby, pokud do té doby nájemce všechny své závazky neuhradí. Stejně tak může být přes uvedený zákaz výpověď z nájmu dána, pokud nájemce prohlásí, že své dluhy neuhradí, nebo bude nepochybné, že k úhradě z jeho strany nedojde. Zmiňovaným zákazem není nijak dotčena možnost výpovědi z jiných důvodů obsažených v občanském zákoníku.

  • Poradnu pro obce svazu měst a obcí čr provozuje KvB advokátní kancelář a v současné době jí aktivně využívá více než 3 000 obcí a dobrovolných svazků obcí. • Poradna pro obce přináší aktuální informace a neomezený přístup k více než 2 700 právním radám, k tomu možnost nahlížet do právních předpisů, poradit se s právníky KvB advokátní kanceláře buď telefonicky nebo položit individuální písemný dotaz a zároveň využít již předem připravených vzorů právních dokumentů. • Poradny pro obce a specialisty z KvB advokátní kanceláře mohou nově využít také obce, které nejsou členy svazu. • Poradnu pro obce naleznete na stránkách www.poradnaproobce.cz.

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  376
  Energetika
  381
  IT
  254
  Dotace a Finance
  1131
  Odpady
  204

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze