Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Poradna pro obce

Ve spolupráci se svazem měst a obcí čr a kVb advokátní kanceláří pravidelně uveřejňujeme právní poradnu pro zastupitele a starosty obcí

Obec vydala rozhodnutí o prominutí místního poplatku. Jeden ze subjektů však již poplatek zaplatil. Jaký je postup pro vrácení místního poplatku?

V rámci rozhodnutí o prominutí místního poplatku nebo jeho části není na překážku, pokud již ze strany některých subjektů došlo k úhradě tohoto místního poplatku. Zákon o místních poplatcích sice speciální úpravu neobsahuje, nicméně lze využít právní úpravu daňového řádu. Z pohledu poplatníka se jedná o přeplatek. Ten může být vratitelný nebo může být využit k úhradě jiných dlužných místních poplatků.

Jedná-li se o vratitelný přeplatek, pak by měl poplatník požádat správce poplatku o vrácení tohoto přeplatku, to by mělo být provedeno do 30 dnů od podání žádosti. V žádosti by měl poplatník uvést především platební a identifikační údaje. Doporučujeme tedy kontaktovat příslušného poplatníka např. telefonicky nebo e-mailem s tím, že mu vznikl z důvodu plošného prominutí místního poplatku přeplatek, o jehož vrácení by si měl písemně požádat.

Je možné, aby zastupitelstvo obce svým usnesením zakázalo požívání alkoholických nápojů na veřejném místě před prodejnou potravin?

Samotné usnesení zastupitelstva není dostačující formou. Zastupitelstvo obce však může schválit vydání obecně závazné vyhlášky ve vztahu k úpravě záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. K těmto tématům, která může obec zakázat nebo omezit, patří mj. konzumace alkoholu a zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek pak obsahuje výslovné zmocnění obce obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let. V rámci obecně závazné vyhlášky je nezbytné náležitě specifikovat veřejné prostranství, kterého se má zákaz týkat – ideálně nejen slovním popisem, ale též grafickým znázorněním v příloze, jedná-li se o složitě popsatelné místo (nejde o jednu ulici, náměstí apod.), ale např. jen o určitou část veřejného prostranství před prodejnou.

Je obec povinna uchovávat veškerou korespondenci občanů, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně?

Ustanovení § 10c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel se skutečně vztahuje jen na povinnost přebírání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením. Obec není ze zákona povinna přebírat a uchovávat korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence.

Obec chce darovat jako poděkování občanům, kteří se významně podíleli na řešení opatření k epidemii koronaviru, vouchery (poukázky) v hodnotě á 400 Kč na kulturní představení, které zajišťuje příspěvková organizace obce. Obdarovaný občan si voucher vymění za vstupenku na kulturní akci, kterou si z programové nabídky vybere. Vouchery město zakoupilo od příspěvkové organizace na základě objednávky a celková výše nakoupených voucherů dosáhne hodnoty 40 tis. Kč. Dle pravidel rozpočtové skladby se má nákup voucherů zařadit na položku 5194 věcné dary, i když při nákupu voucherů se fakticky o žádný dar nejedná. Darem jsou až vouchery předávané občanům. Je v tomto případě nutné nákup voucherů nechat schválit zastupitelstvem obce, případně radou obce?

Ačkoliv bude občanům dáván pouze voucher, který mohou následně uplatnit, jedná se o dar a vztahují se na něj tak povinnosti související s darováním. Jelikož ve vztahu ke konkrétní osobě zřejmě nepřesáhne dar částku 20 000 Kč, jedná se o zbytkovou pravomoc rady. Zastupitelstvo o darech v daném případě rozhodovat nemusí, ale může si samozřejmě tuto pravomoc vyhradit. V obcích, kde není rada volena, pak tato pravomoc náleží starostovi.

  • poradnu pro obce svazu měst a obcí ČR provozuje kVb advokátní kancelář a v současné době jí aktivně využívá více než 3 000 obcí a dobrovolných svazků obcí.
  • poradna pro obce přináší aktuální informace a neomezený přístup k více než 2 700 právním radám, k tomu možnost nahlížet do právních předpisů, poradit se s právníky KVB advokátní kanceláře buď telefonicky nebo položit individuální písemný dotaz a zároveň využít již předem připravených vzorů právních dokumentů.
  • poradny pro obce a specialisty z KVV advokátní kanceláře mohou nově využít také obce, které nejsou členy svazu.
  • poradnu pro obce naleznete na webových stránkách www.poradnaproobce.cz.
Nejčtenější kategorie
Chytré město
438
Energetika
496
IT
363
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze