Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoPrávo

Pravidla pro sbírání podpisů během referenda

Volební senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čerstvém rozhodnutí Ars 1/2022 – 30 připomněl, že místní referendum představuje jednu ze základních forem demokracie a podmínky jeho konání nemají být hodnoceny formalisticky. Údaje na podpisovém archu na podporu referenda nemusí být vyplňovány vlastnoručně. Podle NSS stačí vlastnoruční podpis.

Případ se týká referenda z loňského roku v obci Sudice ohledně stavby větrné elektrárny. Šlo již o čtvrtý návrh v řadě. Přípravný výbor pro konání místního referenda v obci Sudice vedl spor s obcí o způsobu konání referenda. Obec v minulosti i tentokrát vyzvala výbor k odstranění vad.

Vady měly spočívat v chybějícím odhadu nákladů na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu a v chybách při vyplňování podpisových listin. Zástupcům obce vadilo, že přípravný výbor okopíroval údaje již dříve podepsaných archů a připojil originálně pouze podpisy dotyčných osob. Podle obce je tak možné institut místního referenda zneužít. „Předvyplnění jména, příjmení, data narození a bydliště jednou osobou, patrně členem přípravného výboru, nelze považovat za dostatečné prokázání toho, že oprávněná osoba skutečně vyhlášení referenda o navržené otázce podporuje,“ argumentuje obec v kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě usnesením uvedeným rozhodl, že dotčený návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, posvětil i argumenty týkající se odhadu nákladů. Odkázal i na judikaturu týkající se konání referenda v obci Černolice.

Ačkoliv se podpisové listiny podle krajského soudu vztahovaly k dřívějším návrhům, jsou podle soudu použitelné i pro pozdější návrh, pokud zůstane zachována totožnost otázky a přípravného výboru a v mezidobí mezi prvním a opakovaným návrhem nedojde k podstatné změně. „Tyto podmínky byly naplněny. Krajský soud nesouhlasil ani se závěrem obce, že by musely být údaje o podepisujících osobách vyplněny vlastnoručně pouze podepisující osobou. Vyšel opět z rozsudku platnost referenda Černolice, který apeloval na to, aby na náležitosti návrhu na konání referenda nebyly kladeny přespříliš formální nároky,“ uvádí v zamítnutí kasační stížnosti, kterou podala obec, NSS. Z § 11 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, vyplývá pouze požadavek na vlastnoruční podpis.

Názor krajského soudu potvrdil i NSS. Požadavek obce označil za nedůvodně formalistický. Zjednodušeně řečeno dospěl k závěru, že pokud požadavek na vlastnoruční vyplňování archů nevyplývá ze zákona, bylo by v rozporu s judikaturou NSS, aby tyto požadavky výkladem dále rozšiřoval. „Pokud by zákonodárce chtěl, aby byly vlastnoručně vyplněny i údaje identifikující petenta, mohl to jednoduše uvést, stejně jako to učinil u podpisu. Tím, že u údajů tento požadavek neuvádí a u podpisu ano, lze naopak dovodit, že záměrem zákonodárce bylo, aby údaje nemusely být vyplněny vlastnoručně petentem. Požadavek zákona, aby identifikační údaje uvedla podepisující osoba, může být splněn například i tak, že je nadiktuje osobě, která provádí sběr podpisů,“ uvádí soudci NSS v rozhodnutí. Připomíná, že projev vůle v občanském právu musí být vlastnoručně projeven jen velmi výjimečně, například u závěti.

Soud již v minulosti s odkazem na článek 22 Listiny základních práv a svobod také uvedl, že „otázky přípustnosti konání a posuzování platnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu je třeba hodnotit nikoliv restriktivním, formalistickým způsobem, nýbrž způsobem zohledňujícím skutečnost, že se jedná o jednu ze základních forem demokracie. Jinak řečeno, v pochybnostech by měly soudy rozhodovat ve prospěch konání místního referenda“.

NSS tedy uzavřel, že údaje identifikující oprávněnou osobu na podpisovém archu podle § 11 odst. 2 zákona o místním referendu nemusí oprávněná osoba vyplňovat vlastnoručně. Soud rozhodl ve volebním senátu ve složení z předsedy Tomáše Langáška a soudců Josefa Baxy, Michaely BejčkovéRadana MalíkaPetra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka a Ivo Pospíšila.

Právní věta: Údaje identifikující oprávněnou osobu na podpisovém archu podle § 11 odst. 2 zákona o místním referendu nemusí oprávněná osoba vyplňovat vlastnoručně.

Foto: pxHere
Zdroj: Česká Justice

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze