Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

SMS ČR: Kde se budou rušit stavební úřady

Momentálně se ve sněmovně bojuje o několik novel stavebního zákona, které mají odložit účinnost některých částí stavebního zákona, což velmi vítáme.

Mezi návrhy změn spadá zrušení vzniku samostatného Nejvyššího stavebního úřadu, který by byl nově pouhým odborem na MMR. Tím by se především ušetřily nemalé prostředky a nevznikal by další zbytečný úřad. Zrušena by měla být také krajská soustava stavebních úřadů, což je ve své podstatě zrušení centrální soustavy a návrat ke smíšenému modelu, za což jsme dlouhodobě bojovali. Tyto změny, včetně návrhu na odložení účinnosti některých částí zákona, zcela vítáme a podporujeme.

Vláda dále nově v rámci návratu ke smíšenému modelu navrhla i změnu struktury stavebních úřadů, kterých by mělo být v konečném důsledku téměř o polovinu méně než doposud, což není příznivé. Nicméně jde o kompromisní výsledek několikaměsíčních vyjednávání, k nimž jsme byli přizváni i my za Sdružení místních samospráv ČR. Fakt, že bylo s námi, jako zástupci obcí, po celou dobu komunikováno, je obrovským posunem v přístupu, ve srovnání s předchozí vládou. Ostatně závazek přípravy novely stavebního zákona společně s organizacemi hájícími zájmy samospráv je také jedním z bodů Programového prohlášení vlády.

Prvním předloženým návrhem nové struktury stavebních úřadů na podzim minulého roku byla síť stavebních úřadů na ORP, která by se následně rozšiřovala přes detašovaná pracoviště ORP, což bylo pro nás zcela neakceptovatelné. Jak z pohledu malého počtu úřadů, tak struktury, stejně jako finančního a personálního zajištění. V prvním návrhu se tedy počítalo jen s méně než 210 stavebními úřady. Na základě dalších jednání byla tato myšlenka opuštěna a přes změnu kritérií a díky předložení věcných argumentů z naší strany je v tuto chvíli konečné číslo 371 stavebních úřadů. Veškeré výše uvedené považujeme za velké vítězství, byť z pohledu našich původních představ jen dílčí.

Přestože došlo díky jednáním k navýšení počtu úřadů z původních cca 210 na 290 a následně až na 371, konzistentně stále požadujeme zachování stavebních úřadů v obcích 2. a 3. typu a v těch obcích 1. typu, kde se nachází exponovaný stavební úřad, pokud splní kritéria, jež by se z našeho pohledu mohla doznat další úpravy. Díky zmírnění kritérií by dle našeho názoru mohlo dojít k zachování zhruba 450 stavebních úřadů z původních 694, tedy byla by zachována taková síť úřadů, která by zajistila dostatečnou dostupnost, a přitom odstranila problém s absencí zastupitelnosti v případě tzv. „jednohlavých“ stavebních úřadů, kterých jsou v tuto chvíli na dvě stovky.

Přehled stavebních úřadů, které mají být podle materiálů, které byly vládou vloženy do elektronické knihovny eKlep, najdete v přiložením seznamu a mapě. Jedná se o soupis ORP obcí (včetně hl. m. Prahy) a obcí, které jsou definovány v příloze č. 11 novely stavebního zákona.

Přestože považujeme výsledky „vyjednání“ a zachování stavebních úřadů v počtu 371 za dílčí úspěch, stále se obáváme, že v určitých regionech dojde ke zhoršení dostupnosti služeb stavebních úřadů, zejména v oblasti vnitřních periferií, tedy typicky na hranici krajů. Kritériem dostupnosti je kromě počtu 3 úředníků se ZOZ také počet obyvatel ve správním obvodě, vzdálenost 35 km a počet konkrétních úkonů (nejedná se o všechny prováděné úkony).

Předpokládá se, že problém vzdálenosti eliminuje digitalizace, která by mohla mnohé vyřešit a zrychlit nejen řízení, ale také být více vstřícná k občanovi a zajistit jistou formu zastupitelnosti úředníků. Digitalizaci velmi vítáme a věříme, že bude přínosem pro všechny. Na druhou stranu ale hájíme názor, že je stále třeba počítat s lidským faktorem, a ten by z našeho pohledu neměl ze služeb občanovi vymizet. Ať už se jedná o poradní funkci úředníků znalých území, možnost nahlížení do spisů či kontrolu staveb a zajišťování místních šetření, kde bude nově dojezdová vzdálenost samozřejmě větší.

Obavy z horší dostupnosti, oddálení služby od občana či nárůstu agendy v úřadech, kde nemají personální, ale ani prostorové kapacity na větší agendu, s námi sdílí jak zástupci obcí, kteří stavební úřad na svém území mají a bude jim zrušen, tak i ti, kteří o stavební úřad nepřijdou:

„Absolutně nesouhlasím s rušením stavebních úřadů, domnívám se, že to přinese daleko více problémů než přínosů. Hodlám se nadále obracet na poslance a senátory z našeho kraje, protože s takovým výsledkem se nemohu smířit.“ Petr Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj

„Dovolte mi citovat část programového prohlášení současné vlády: „Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitu vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost i digitální konektivitu. Budeme předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí.“ Prostý seznam rušených stavebních úřadu neposkytne dostatečně plastický obraz skutečnosti, jako jejich zakreslení do mapy. Je až děsivé, jak území rušených stavebních úřadů koresponduje se všemi negativními faktory, které ovlivňují život na venkově, jako je vylidňování, nedostatečné pokrytí vysokorychlostním internetem, nedostupnost zdravotních služeb atd. Nemůže snad být větší rozpor v programovém prohlášení vlády a tímto návrhem, kterým se MMR zřejmě rozhodlo definitivně dorazit život v těchto regionech,“ říká Jan Birgus, starosta Městyse Litultovice, Moravskoslezský kraj

„Nesouhlasím s rušením našeho stavebního úřadu, jedná se o další krok oddalování služeb občanům. Obzvláště to dopadne na region, který je postižen odklonem služeb poskytovaných bankovním sektorem a finanční správou i nedostatkem lékařů. Dojde k dalšímu odlivu pracovních příležitostí. Nevěřím, že by pro něco takového zvedli poslanci za Olomoucký kraj ruku“. Jan Vrána, starosta obce Němčice nad Hanou, Olomoucký kraj

Jaký je váš názor na předpokládané změny?
Bude váš stavební úřad zrušen? (Mapu stavebních úřadů i seznam, naleznete v příloze, veškeré materiály ve veřejné knihovně eKlep je možné stáhnout zde.

Pokud nám chcete sdělit svůj názor, využijte formuláře, který jsme pro tento účel vytvořili. Klikněte jen zde

Zdroj: Sdružení místních samospráv ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze