Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinancePrávo

Úprava pravidel pro fondy EU v europarlamentu

Podobně jako Rada, i Evropský parlament projednává komplexní soubor opatření upravující pravidla pro čerpání evropských fondů (tzv. FAST-CARE). Jedná se o balíček převážně legislativních úprav poskytující dostatečnou flexibilitu v rámci politiky soudržnosti – například možnost prodloužení 100% míry spolufinancování do konce roku 2023 nebo vyšší flexibilitu v rámci programů. Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu dnes rozhodl, že k návrhu nebude vznášet vlastní pozměňovací návrhy. Do posledního kola schvalování se tak dostává návrh Evropské komise připravený na výzvu Evropské rady a na žádost 12 členských států EU, kterou iniciovala Česká republika v dubnu 2022.

„Předložený návrh reaguje na problémy regionů a příjemců realizujících projekty podpořené z fondů EU. V návrhu se promítlo mnoho z našich podnětů – prodloužení 100% míry spolufinancování, možnost flexibilnějšího využití peněz v programech zaměřených na více prioritních oblastí podpory nebo zjednodušené schvalování projektů rozdělených do fází mezi jednotlivými programovými obdobími 2014-2020 a 2021-2027. Bohužel na úrodnou půdu nepadl návrh prodloužit způsobilost pro čerpání v období 2014-2020 o rok, což by mnoha příjemcům výrazně pomohlo. Nicméně oceňuji, že návrh Evropské komise zvyšuje výši předfinancování v novém programovém období. To pomůže cash-flow České republiky,“ sdělil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu schválil projednávání balíčku opatření FAST-CARE ve zrychlené proceduře, čímž by mohl být proces vyjednávání značně uspíšen. Změny legislativy pro čerpání evropských fondů politiky soudržnosti kromě už zmíněné možnosti stoprocentního spolufinancování projektů v období 2014-2020 a 2021-2027 a vyšší flexibility pro využití prostředků v programech obsahuje i snížení horní hranice pro fázování projektů z jednoho období do druhého z 5 milionů EUR na 1 milion nebo zjednodušení schvalování takových projektů.

Evropská komise naopak do návrhu nedala některé klíčové návrhy členských států, například prodloužení data pro způsobilost výdajů projektů končícího období 2014-2020. Výdaje všech projektů tak musí být ze strany příjemců proplaceny nejpozději do 31. 12. 2023. V programech nového období 2021-2027 dále nebude umožněno proplácení už dokončených projektů, které Evropská komise navrhuje umožnit alespoň v období 2014-2020.

Konečná podoba textu bude známa až po procedurálním dokončení schvalování návrhu mezi Radou EU a Evropským parlamentem, což by mohlo být ještě během českého předsednictví v Radě EU.

Tato iniciativa, kterou Ivan Bartoš započal ještě za francouzského předsednictví a kterou podpořilo dohromady 12 států EU, pomůže řešit už běžící projekty, které mohou být ohroženy kvůli rostoucím cenám materiálů a energií nebo také kvůli nedostatku pracovních sil. Efektivní a cílená řešení je přesně to, co teď Evropa nabízí a potřebuje. Jde o jasný signál solidarity a včasné pomoci.

Foto a zdroj: MMR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze