Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkcePrávo

Veřejná správa se školí i v covidové době

Vzdělávací společnost 1. VOX přibližuje právní předpisy a novinky 2021 a 2022

Spektrum nových právních předpisů, které si samosprávy mají implementovat do praxe, je i letos široké. Například s přijetím nového zákona o odpadech se změnily další předpisy, tedy zákon o místních poplatcích. S odpady souvisí povinnost obce přijmout novou obecně závaznou vyhlášku nejpozději s účinností od 1. 1. 2022, tj. do konce roku 2021 je možno poplatek za komunální odpad vybírat podle „staré“ obecně závazné vyhlášky. Novou povinností je pak určit místa pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního odpadu.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek je sice dílčí, přinesla ale novou zásadu odpovědného zadávání, kterou je nutné aplikovat i u zadávání zakázek malého rozsahu. Zpřesnění ustanovení týkající se povinnosti zpracovat energetický audit přinesla novela zákona energetického. Pokud je město nebo obec vlastníkem s.r.o. nebo většinovým akcionářem, musí si pohlídat i poslední změny občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Dalších změn je řada, jde o novelu zákona o obecní policii, novelu zákona o oceňování majetku a novelu daňového řádu. Zcela nový je zákon o územně správním členění státu.

 

Pracovněprávní agenda

Od 1. 1. 2021 došlo ke zvýšení minimální a nejnižší úrovně zaručené mzdy pro všechny skupiny prací a nesmíme opominout zásadní změny zákoníku práce, které jsou koncepční a dotýkají se tajemníků úřadů městských částí, vedoucích odborů úřadů, úředníků právního oddělení ÚMČ, úředníků personálního oddělení ÚMČ i ostatních zaměstnanců ÚMČ včetně vedoucích oddělení, kteří se se změnami v pracovněprávních vztazích střetávají.

Podstatnými změnami prošla od loňského roku vlastně celá pracovněprávní oblast s dopadem do mzdových a personálních agend. Nelze než se detailně seznámit s veškerými těmito úpravami po přijetí zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména se zaměřením na čerpání dovolené od 1. 1. 2021 v podmínkách územně samosprávného celku. Jde o zásadní, ba doslova revoluční změny, které mění dosavadní pojetí dovolené.

„Koncepční změna právní úpravy, kdy se nárok na dovolenou uvolněných členů zastupitelstva a její čerpání počítá v hodinách, se bohužel nedotkla souvisejících právních předpisů, a tedy jejich nárok na dovolenou se stále počítá v kalendářních, nikoli pracovních dnech. Je třeba přepočíst dovolenou z pracovních hodin na kalendářní dny a naopak, k čemuž zákony neposkytují vodítko,“ uvádí Michal Vrajík, člen Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, který je současně lektorem akreditovaného kurzu společnosti 1. VOX a.s.

 

Vzdělávání od profesionálů

1. VOX a.s. patří mezi největší a nejstarší vzdělávací společnosti, které se zabývají vzděláváním dospělých. Jen v roce 2019 přivítala na svých 945 kurzech více než 11 900 zájemců z řad zástupců veřejné správy i komerčních subjektů. V rámci průběžného akreditovaného vzdělávání úředníků nabízí 23 témat, většinu najdete v nabídce otevřených kurzů, nebo vám je 1. VOX a.s. připraví na míru jako zakázkové interní školení. Další témata průběžně zařazuje s ohledem na poptávku a vývoj legislativy.

A jak jsou účastníci školení, včetně online kurzů, spokojeni? Svou zkušenost přibližuje tajemnice ÚMČ Praha 5, JUDr. Kateřina Černá: „V současnosti jsou online kurzy nutností, záleží na tom, jaký je lektor a jak téma uchopí. Absolvovala jsem online školení VOX, je to sice náročný, informacemi nabitý program, přesto lektorem profesionálně a srozumitelně vedený a pro mou praxi maximálně přínosný. Byla jsem mile překvapena.“

 

Závěr

Průběžné a celoživotní učení přináší potřebnou jistotu kvalitního pracovního výkonu, přičemž profesní připravenost úředníků je ukazatelem kvalitně a úspěšně vedeného úřadu. Zástupci samosprávy, obecních, městských i krajských úřadů řeší podobné problémy a účast na kurzu, byť online, poskytuje prostor poznatky a zkušenosti kolegů z jiného regionu sdílet.

Další informace o vzdělávacích kurzech a webinářích najdete na webové stránce 1. VOX

 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze