Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoPrávo

Vše na jedné mapě chytrý portál pro starosty obcí, kteří chtějí mít přehled

Agis SMS ČR je analytický interaktivní geoinformační systém, který propojuje data z několika státních registrů a databází s výsledky unikátního terénního šetření infrastruktury a obslužnosti venkova. Vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj a firmy ČEZ.

Zmapovány jsou zatím všechny obce od těch nejmenších až po obce do velikosti 10 tisíc obyvatel, letos k nim přibydou obce do 20 tisíc obyvatel. Díky systému Agis, který by měl starostům usnadnit práci, budou mít přehled o situaci nejenom ve svém okolí. Pozitivní reakce na systém jsou už nyní z některých krajských úřadů.

Pokrývá 95 % obcí

Z celkového počtu 6250 obcí je zmapováno k začátku roku 2020 celkem 6129 obcí. „Mapováním jsme dosud pokryli přes 95 procent všech obcí v České republice. Projekt byl ze 70 procent dotován Ministerstvem pro místní rozvoj a Sdružení místních samospráv se zavázelo poskytnout ministerstvu z mapování veškeré údaje. Projekt cílí především na menší obce – letos ještě probíhá mapování posledních větších obcí do 20 tisíc obyvatel, jichž je 68. Zbylou padesátku těch největších měst již v rámci tohoto projektu mapovat neplánujeme, to už budou spíše dílčí šetření,“ říká předseda Sdružení místních samospráv (SMS) Stanislav Polčák.

„Během tří let jsme prováděli mapování infrastruktury a dostupnosti služeb v menších městech a obcích. Terénním výzkumem jsme s pomocí třicetičlenného týmu, většinou studentů, zmapovali terén. Zajímala nás vybavenost obcí, třeba sportoviště, hasičské zbrojnice, obecní úřady. Mapovali jsme školy, kulturní zařízení, ordinace lékařů,“ vysvětluje předseda SMS. Samostatně jsou vyčleněny prvky dopravní infrastruktury, které tvoří specifickou část terénního šetření. Kromě stavu místních komunikací v obci jsou do přehledu zahrnuty i objekty mostů. Všechny objekty v této mapové vrstvě jsou doplněny o fotografie dokumentující jejich současný stav.

Stále aktuální

„Portál Agis nyní obsahuje aktuální data k loňskému roku, která budou pravidelně aktualizována. Za tímto účelem jsme pořídili rovněž mapovací vozidlo, které nám díky komplexnímu kamerovému systému a sofistikovanému softwaru umožní jak aktualizaci stávajících dat, tak dokonce pořízení základního pasportu obcí.“ uvádí Stanislav Polčák.

Od druhého čtvrtletí letošního roku by obce měly mít možnost samostatně vkládat do systému svou územněplánovací dokumentaci, plány inženýrských sítí nebo pasporty majetku. V systému Agis jsou v mapě katastru obce zobrazeny veškeré majetkové vztahy, starostové zde najdou rovněž informace o evidenci nemovitostí, vodoprávní ochraně, čistírnách odpadních vod, budovách pošt nebo kulturních památkách z evidence Národního památkového ústavu ve svém katastru.

Sociální modul

Agis má také velmi zajímavý sociální modul, který funguje na základě dat z Ministerstva práce a sociálních věcí. Starosta je díky němu schopen zjistit počet příjemců sociálních dávek. Informace však z důvodů ochrany soukromí nejsou individualizované. Systém obsahuje údaje o dávkách v hmotné nouzi, příspěvku na bydlení, příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení pro jednotlivé části obce včetně počtu osob pobírajících jednotlivé dávky.

V sociálním modulu je i cenová mapa komerčních nemovitostí, v níž jsou údaje převzaty od Asociace realitních kanceláří. Lze tu vidět výši tržního pronájmu, což je informace zajímavá pro radnice ve vztahu k příspěvku na bydlení. Například obec Kraslice má tržní nájemné 128 Kč/m . U malých obcí tyto údaje nejsou k dispozici, protože v tomto typu obcí je především bydlení pro soukromé potřeby, nemovitosti k pronájmu zde většinou nejsou. Ve zmíněném modulu se napříště na základě dohody s Exekutorskou komorou budou se čtvrtletní aktualizací zobrazovat nově zahájené exekuce. Starosta a zastupitelstvo se na základě získaných informací o rozsahu sociálněpatologických jevů na svém území mohou lépe rozhodovat o jejich řešení. Systém AGIS má zmapované i sociálně vyloučené lokality, s informacemi ověřenými v terénu ve spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Modul nabízí rovněž údaje o nezaměstnanosti a SMS jedná o tom, aby do systému AGIS mohly být do budoucna zahrnuty informace o kriminalitě a dalších sociálněpatologických jevech.

Systém nabízí také demografické údaje, které je možné zobrazit od úrovně krajů až do úrovně jednotlivých obcí. Je vidět například rozložení obyvatel podle věku a migrační údaje. Z některých obcí lidé ve větším počtu odcházejí a do jiných obcí naopak přicházejí.
Data o vybavenosti obcí je možné použít i pro analytické účely. Systém umí zjistit například údaje o dostupnosti lékařské péče či mateřských školek v regionu nebo porovnat vybavenost obcí v určité oblasti. Kromě toho je v systému možné zobrazit další vrstvy, jedná se například o ložiskovou ochranu, ochranu památek a ochranu přírody.

Přehledně a levně

Obec, která je členem SMS, dostane systém Agis k dispozici za symbolických 200 Kč měsíčně, to znamená 2 400 Kč ročně. Obce, které nejsou členy SMS, mohou systém využívat za poplatek 600 Kč měsíčně. Informace, které jsou získávány z registrů státní správy, jsou aktualizovány čtvrtletně nebo pololetně. V rámci licenčních podmínek užívání systému budou mít starostové povinnost jednou za půl roku odsouhlasit tzv. změnovou tabulku, tedy poskytnout informace například o nových stavbách sociálního zařízení nebo hřiště. ¨

Struktura systému je založena na mapových vrstvách logicky řazených podle důležitosti obsahu z hlediska správy obce. V záložce infrastruktura obce jsou obsažena data z terénního mapování, která jsou kombinována s daty ze státních registrů. Např. v záložce vybavení obce najdeme základní objekty obce: obecní úřad, poštu, kulturní zařízení, čistírnu odpadních vod, trafostanici. Samostatně pak najdeme záložky školství, zdravotnictví, sociální služby. Některé z objektů jsou doplněny fotografiemi jejich aktuálního stavu. V dalších záložkách jsou zařazeny parcely, budovy anebo informace o vlastnictví budov a pozemků. Portál technicky zabezpečuje firma SMSdata.

Portál obsahuje také fotografie objektů s určením jejich polohy na mapě

 

Zuzana Pacinová

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze