Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Změny smluv s ohledem na situaci na Ukrajině

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo informaci k možným změnám smluv na veřejné zakázky s ohledem na situaci na Ukrajině.

Informaci naleznete ZDE

Ministerstvo pro místní rozvoj (OPVZ) realizuje pravidelně školení (min 1x za měsíc) na téma vzrůstající ceny ve veřejných zakázkách (výhrady změn smluv, doporučení/stanoviska MMR a ÚOHS, odkazy na konkrétní materiály, postupy, změny smluv). Nejbližší termín je 21.4., jde o relativně krátké školení (cca 1 hodina) na uvedené téma a to online. Více informací na Vzdělání, škole | portal-vz.cz.

Informace ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině

V souvislosti se vzrůstajícími cenami ve veřejných zakázkách a aktuální situací na Ukrajině je MMR dotazováno na možné prodlužování smluv a změny cen ve veřejných zakázkách podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V souvislosti se situací na Ukrajině a se zavedením sankčních mechanismů se může řada zadavatelů a dodavatelů dostávat do různých složitých situací, kdy je realizace veřejné zakázky ztížena (např. zdržení dodávek různých komodit či jejich reálná aktuální nemožnost dodání, prodlužování harmonogramů, přerušení běžných dodavatelských řetězců, vzrůstající ceny).

Řada dotazů tak směřuje k možnému využití § 222 odst. 6 pro změny smluv.

MMR uveřejnilo řadu doporučení a stanovisek ke vzrůstajícím cenám ve veřejných zakázkách již v průběhu minulého roku 2021 a také uveřejnilo informaci k aktuální situaci odchodu ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek na adrese. Postupy uvedené v těchto doporučeních a stanoviscích vycházejí z aktuální situace na hospodářském trhu, odpovídají stávající právní úpravě a lze je běžně aplikovat.

Ustanovení § 222 odst. 6 má obecnou povahu a jeho použití je možné v jakékoliv situaci, která odpovídá podmínkám v něm uvedeným (včetně složité situace na Ukrajině). Zadavatel tedy při každé změně závazku zkoumá, zda změna (včetně možností dalších změn podle jednotlivých ustanovení § 222) odpovídá podmínkám v § 222 odst. 6. Není ale možné použít obrácený postup – tedy bez jakéhokoliv zkoumání změny říci, že povaha a okolnosti změny (tedy nějaká konkrétní složitá situace, včetně situace na Ukrajině) vždy automaticky odpovídají podmínkám pro změnu závazku podle § 222 odst. 6.

Podle § 222 odst. 6, písm. a) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek může zadavatel, pokud dojde k nepředvídané situaci bez zavinění zadavatele, jednat s dodavatelem o změně smlouvy.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se podle zákona nepovažuje změna,

  1. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  2. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  3. hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Zadavatel tak musí vždy zkoumat konkrétní okolnosti změny, zda objektivně odpovídají podmínkám pro změny smluv podle § 222, včetně možnosti změny podle § 222 odst. 6 v jakékoliv situaci, která zadavatele vede k potenciální změně závazku.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze