Pražští radní řešili se starosty MČ i výstavbu modulových škol

Publikováno: 11. 4. 2022Cca 3.4 min četbyKategorie: Hlavní město Praha, Kraje, Obory, Školství
SDÍLET

Zástupci hlavního města se minulý týden v pátek odpoledne setkali formou on-line konference se starosty a tajemníky jednotlivých městských částí, které se také aktivně zapojují do pomoci uprchlíkům utíkajícím před válkou na Ukrajině. Jednalo se o otázkách školství a o způsobech začleňování ukrajinských dětí do pražských mateřských i základních škol či možnostech budování modulových škol ve zrychleném stavebním řízení. Starosty však zajímala také další aktuální témata týkající se mimo jiné ubytovávání rodin z Ukrajiny.

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a někteří další radní informovali při schůzce s několika desítkami zástupců velkých i menších městských částí o současných krocích pomoci ukrajinským uprchlíkům ze strany hlavního města i o aktuálních tématech, které Praha projednává se státem i s dalšími členy Asociace krajů ČR.

Kromě krátkodobých obnov aktuálně nevyužívaných školských objektů se pro rychlé navýšení školských kapacit nabízí možnost vybudovat modulové, či kontejnerové třídy jako dočasné přístavby stávajících škol. Hlavní město takový způsob řešení nedostatku kapacit podporuje a radnicím přislíbilo finančně pokrýt náklady na pořízení modulových objektů. Vzhledem k tomu, že velká část uprchlíků by v České republice mohla pobývat delší dobu, jeví se v tuto chvíli jako výhodnější jejich nákup, nikoliv pouze pronájem. Do budoucna by potom modulové objekty mohly městským částem posloužit jako zázemí pro dětské kroužky nebo například pro skauty.

Některé starosty zajímalo, jestli vzhledem k časové tísni bude možné vybudovat modulové školy ve zrychleném stavebním řízení. O této možnosti už Magistrát hl. m. Prahy v současnosti jedná s úředníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ze kterého prozatím vyplývá, že jisté zjednodušení celého procesu je reálné.

Další městské části se dotazovaly na možnosti využití některých učeben na středních školách nacházejících se na jejich územích, které však spravuje hlavní město, a to pro potřeby adaptačních skupin pro ukrajinské děti. Ty dočasně vznikají na základních a mateřských školách, ale jejich kapacity jsou taktéž nedostatečné. Odpovědí jim bylo, že ředitelé středních škol mají pokyn pokusit se najít vhodné prostory a v případě zájmu příslušné městské části je nabídnout.

Přes enormní snahu hlavního města a městských částí zajistit dostatek prostoru ve školách pro nově příchozí děti z Ukrajiny se představitelé pražských samospráv shodli na nutnosti vytvoření funkčního relokačního mechanismu, který by koordinoval stát. Část ukrajinských rodin dosud žijících v Praze by se tak přesunula do jiných krajů, kde mají školy ještě volné kapacity.

Zdroj: Tisková zpráva hl. m. Prahy

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější