Projekty Pardubického kraje usilují o podporu Evropské investiční banky

Publikováno: 15. 11. 2021Cca 1.8 min četbyKategorie: Energetika, Kraje, Obory, Pardubický kraj, Životní prostředí
SDÍLET

Evropská investiční banka prostřednictvím programu European Local Energy Assistance (ELENA) nabízí možnost finanční podpory pro přípravy projektů, které se zaměří na zlepšení energetické účinnosti budov. Pardubický kraj připravil 27 projektů s celkovými náklady ve výši 1, 2 miliardy korun, které budou o podporu usilovat.

„Každý dodatečný zdroj pro financování rozvojových investic je pro nás jasnou příležitostí. Nyní nalézáme dílčí příležitost u EIB, proto odbor rozvoje ve spolupráci s energetickým manažerem kraje, s odborem školství a odborem zdravotnictví bezodkladně reagoval a připravil seznam projektů, jejichž příprava by v rámci programu ELENA mohla být podpořena. Nejen vzhledem k současné době, kdy ceny energií rostou, ale také s ohledem na životní prostředí hledáme cesty, jak efektivně získávat a spotřebovávat energie. Projekty usilující o získání finančního příspěvku EIB na projektovou přípravu tak řeší především právě témata energetiky, zateplení a obnovitelných zdrojů,“ uvedl Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy.

Projekty byly vybrány z Portfolia projektů Pardubického kraje 21+. Náklady na přípravu těchto projektů se mezi lety 2022 až 2024 předpokládají ve výši přesahující 79 milionů korun. EIB by mohla přispět zhruba 71 miliony korun.

Aby bylo možné dosáhnout podpory, musí celkový finanční objem předložených projektů dosáhnout alespoň 30 milionů eur. Dotace pak může být poskytnuta do výše 90 % způsobilých výdajů, mezi něž se řadí například technické studie, energetické audity, projektové řízení, ale také mzdové náklady osob připravujících projekt a další.

Zdroj: TZ Pardubický kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější