První obce do 2000 obyvatel získaly dotace z Fondu obnovy venkova

Publikováno: 13. 9. 2021Cca 1.8 min četbyKategorie: Dotace, Kraje, Středočeský kraj
SDÍLET

Pro rozvoj obcí do 2 000 obyvatel je určen Středočeský Fond obnovy venkova. Fond je na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1000 Kč na jednoho obyvatele a využít na jakoukoli obecní infrastrukturu. Kraj rozdělil prvních 26 602 124 korun, a to pro 38 obcí, které si požádaly mezi prvními.

Celkový objem finančních prostředků Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.

Tento fond patří dlouhodobě k těm, o něž mají obce velký zájem. Žadatelé mohli podat v rámci Programu až tři žádosti. Dotaci je možné poskytnout na projekty, které splní vymezený účel v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jde o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury, a to ve čtyřech oblastech:

  • dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další),
  • b) technická infrastruktura(stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další),
  • c) občanské vybavení(stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další) a
  • d) veřejná prostranství.

Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 15 %, což je o 5 % méně, než bývalo v minulosti.

Zdroj: TZ Středočeského kraje

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější