Revitalizace parků a kvalitní veřejný prostor

Publikováno: 11. 2. 2022Cca 12.8 min četbyKategorie: Exkluzivně, Premium, Životní prostředí
SDÍLET

Doporučení architekty Jany Mastíkové na zlepšení městského prostředí

Parky by měly být nedílnou součástí každého urbanistického celku, zejména pak měst – jejich význam pro městský veřejný prostor je zásadní a mnohovrstevnatý. Jde o plochy, kde mohou místní obyvatelé trávit svůj volný čas a relaxovat, zároveň ale také významně spoluvytvářejí kulturní městskou krajinu a plní důležitou estetickou i ekologickou funkci. Tím vším přispívají ke zvýšení kvality života v urbanizovaném prostředí, kde dlouhodobě ubývá bezprostředního kontaktu s přírodou.

dekád se na přírodu často zapomínalo a až s odstupem se ukazuje, jak velká chyba byla překotná výstavba bez vyváženého celkového konceptu. Zbylé městské parky nebývají v dobré kondici, roky zanedbané péče se na nich podepsaly, čímž pozvolna ztrácejí i schopnost plnit své funkce. „Jedním z našich cílů je citlivou kultivací a revitalizací přeměnit místa, která byla doposud nepřístupná nebo byla v takovém stavu, že se je lidé báli navštěvovat, na kvalitní veřejný prostor, kde lidé budou rádi trávit svůj volný čas,“ vysvětluje Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA.

Na kvalitní veřejný prostor s dostatkem zeleně je potřeba myslet také při navrhování nových rezidenčních objektů. „Kdykoliv začínáme s novým projektem, naše první myšlenka směřuje k tomu, že součástí návrhu by měl být park. Dostatek zeleně považujeme, především u projektů ve větších městech, za zcela zásadní. Nicméně je potřeba myslet na to, že park musí do projektu dobře zapadnout, aby se stal jeho přirozenou součástí a místní obyvatelé měli zájem ho využívat,“ říká Jana Mastíková.

Park Kajetánka – vizualizace

Pro Města Obce PREMIUM

Tento článek mohou číst jen předplatitelé. Pokud máte zájem o přístup k Premium obsahu, objednejte si předplatné.

Více informací
Přihlásit

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější