Revitalizace vodní plochy Lodiček

Publikováno: 17. 3. 2021Cca 1.2 min četbyKategorie: Kraje, Moravskoslezský kraj
SDÍLET

Mezi nejrozsáhlejší akce, které budou zahájeny v letošním roce v Karviné patří revi­talizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové v Karviné­-Fryštátě. Tato akce je koordinována s výstavbou obchvatu města.
Výběrové řízení na realizaci revitalizace vodní plochy zajišťuje ministerstvo financí. Práce budou probíhat postupně a jsou plánovány na tři roky. V rámci revitalizace vodní plochy budou provedeny úpravy břehů jezera a dojde ke zvětšení plochy jed­noho z ostrovů, u něhož budou nově instalována dvě mola. Další dva ostrovy se propojí lávkou. Jezero bude vyčištěno od nahromaděných sedimentů, které se léta ukládaly na jeho dně. Kolem vodní plochy bude vybudována nová pě­ší stezka s odpočívadly doplněnými mobiliářem – lavicemi z kmenů, lavičkami a odpadkovými koši. Dále se provede probírka současné zeleně. Ta představuje kácení a výsadbu nových dřevin, které budou umístěny hlavně u náspu budova­ného obchvatu.
Zdroj: www.karvina.cz

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější