Rozvoj činnosti destinace České středohoří byl projednán na správní radě

Publikováno: 21. 2. 2022Cca 3.1 min četbyKategorie: Kraje, Ústecký kraj
SDÍLET

Proběhlo již 29. jednání správní rady Destinační agentury České středohoří, o. p. s., a to v jejím litoměřickém sídle. Ústecký kraj je jedním ze zakladatelů destinační agentury a významně přispívá nejen na chod agentury, ale také na spolufinancování dalších realizovaných dotačních projektů v rámci platných strategií.

 „Na programu jednání byly vedle administrativních záležitostí a rozpočtu pro letošní rok jednotlivé rozvojové projekty. Na jaře bude dokončena výstavba vzorového stellplatzu ve Velemíně, který je spolufinancován Ústeckým krajem. Zároveň s ním se podařilo dokončit sociální a ubytovací zázemí na hoře Milešovce, kde destinační agentura provozuje již pohostinské služby a Veberovu nouzovnu a pečuje o vrchol jako celek,“ přiblížil program jednání správní rady její předseda a radní Ústeckého kraje Tomáš Rieger.

Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a účelové dotace Ústeckého kraje je připraven k realizaci marketingový projekt pro letošní sezónu kombinující více druhů médií a lákající jak do kopců Středohoří, tak na kole nebo lodí k řece Labi a nákupu místních produktů pod regionální značkou České středohoří. Součástí je propagace zaběhlých i nových produktů cestovního ruchu – Okruh církevní památky Litoměřice, Barokní trojúhelník v Zahradě Čech, Nespočet krás, jedno jméno… a dalších.

Za obdobné podpory je připravován projekt Smart destinace, který si klade za cíl získání dat o návštěvnosti a potřebách návštěvníků včetně jejich chování. Data budou využita pro plánování „tvrdých“ i „měkkých“ aktivit v dalších letech. Jako pilotní místa byla vybrána: jezero Milada u Ústí nad Labem, hora Milešovka a Říp a pevnostní město Terezín. Data z Labské stezky a infocenter a dalších zdrojů jsou napojena automaticky.

V neposlední řadě se členové správní rady zabývali turistickou dopravou – nejen destinačním cyklobusem a jeho integrací do Dopravy Ústeckého kraje, ale také integrací vybraných labských přívozů a zpřehledněním nabídky lodní dopravy financované v rámci Dopravy Ústeckého kraje. Pro podporu cyklistky mezi vrcholky bude za podpory kraje proznačena nová cyklotrasa z Verneřicka směrem k Labské stezce na Děčínsku, respektive Úštěcku a Štětsku.

V rámci spolupráce s městem Ústí nad Labem byla řešena údržba Labské stezky, klíčového produktu cestovní ruchu, který má město v majetku v délce přes 20 km z celkových 90 km na území kraje. Většina cyklostezky je pod správou příspěvkové organizace Ústeckého kraje Krajská majetková, p. o., ve spolupráci s destinační agenturou. Pod její správu nově spadá také kousek cyklostezky Ploučnice.

Zdroj: Ústecký kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější