S bojem proti suchu by mohla pomoct voda z opuštěných dolů

Publikováno: 23. 11. 2021Cca 2 min četbyKategorie: Jihomoravský kraj, Kraje, Obory, Vodohospodářství, Životní prostředí
SDÍLET

V minulosti sloužily k těžbě hnědého uhlí, teď by se mohly stát alternativním zdrojem vody, které je na jihu Moravy dlouhodobě nedostatek. Představitelé kraje nechali prověřit, zda by šla území bývalých jihomoravských lignitových dolů v budoucnu využít jako zásobárny vod.

Do letošního října sbíral kraj podklady, aby vznikl seznam potenciálně vhodných míst.  Rešerše se zabývala dvěma oblastmi: rosicko-oslavanskou a jihomoravskou lignitovou pánví. Druhá uvedená lokalita nabízí širokou paletu vhodných míst. O čerpání důlní či podzemní vody jde uvažovat u 12 bývalých hlavních dolů, 7 existujících čerpacích či pozorovacích vrtů a zhruba třicítky průzkumných a těžebních sond společnosti MND určených k likvidaci. V řádu let by se mohly začít připravovat i další podobné projekty – třeba v okolí obce Svatobořice-Mistřín, v Lužicích nebo v Rohatci.

Jediným místem na rosicko-oslavanské pánvi, kde je možné jímat důlní vodu, je Dědičná štola v Oslavanech. Jde o jedinečný a nevyčerpatelný zdroj poskytující průměrně 40 l/s. Voda ale obsahuje vysoké koncentrace železa, manganu a síranů a její dočišťování pro vodárenské účely je v současné době neekonomické

Budoucí využití důlních a podzemních vod by mělo v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu pomoct v boji proti suchu, k lepšímu zadržení vody v krajině a hospodaření s vodou tak, aby se co nejvíce snížily dopady klimatických změn. Pro zajištění dostatku vody podniká Jihomoravský kraj i řadu dalších kroků. Například spolu s krajem Vysočina uzavřel memorandum o propojování vodárenských souprav (více ZDE).

Zdroj: Jihomoravský kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější