Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Školství

Chutně a zdravě přímo ve škole

Spolek Skutečně zdravá škola také vzdělává děti o původu potravin

Zlepšování kvality a zvyšování udržitelnosti školního stravování – to je v dnešní době trendem nejen mezi školami a jejich zřizovateli, ale především mezi žáky a jejich rodiči. A to navzdory tomu, že by se (díky některým médiím) mohlo zdát, že dnes nikoho nezajímá nic, než covid-19. Pravdou je, že proticovidová opatření značně zasáhla i do provozu školních jídelen, ale naštěstí zatím nedokázala zabránit snaze jejich personálu o to, aby u nich dětem skutečně chutnalo. Za to, aby školní stravování mělo po stránce kvality a zdravého životního stylu vzestupnou tendenci, se zasloužil i program Skutečně zdravá škola, realizovaný stejnojmenným spolkem, do nějž se za pět let od jeho uvedení zapojilo již 394 mateřských, základních a středních škol napříč Českou republikou.

Jíst a vzdělávat se

Cílem aktivit spolku Skutečně zdravá škola je zvyšování kvality a udržitelnosti školního stravování a také vzdělávání dětí o tom, odkud potraviny pocházejí. „Skutečně zdravé školy se stávají inspirativními centry vzdělávání a udržitelného stravování. Nabízejí dětem a žákům jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Mladí lidé si ze skutečně zdravých škol odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola. ,

Ve Skutečně zdravých školách je v žácích rozvíjena iniciativa a podnikavost, aktivně se například zapojují do tvorby jídelníčků, snaží se o zlepšení prostředí jídelny, organizují školní farmářské trhy, učí se základům přípravy pokrmů a pěstitelské dovednosti. Díky návštěvám na farmách si žáci uvědomují souvislosti mezi produkcí a spotřebou potravin a stavem životního prostředí, získávají úctu k práci zemědělců.

Program nabízí otevřený participativní proces vzdělávání, tedy zapojení všech aktérů od žáků, učitelů, vedení školy, kuchařek, rodičů, zřizovatelů až po místní podnikatele a členy místní komunity. Školy se přirozeně zapojují do komunitního života obce. Aktivní zapojení rodičů umožňuje pak vedení školy získat zpětnou vazbu a zajímavé nápady.

V betlémské nám stále chutná

Pochopitelně k tomu, aby školní stravování bylo zdravé a kvalitní, není nutnou podmínkou zapojení do programu Skutečně zdravá škola. Stačí, pokud personál jídelny tvoří zkušení odborníci (či častěji odbornice), které jejich práce baví a kteří cítí zájem a podporu jak ze strany vedení školy, tak ze strany zřizovatele. Příkladem může být školní jídelna na Střední průmyslové škole Betlémská v Praze. Ve zdejší jídelně denně obědvá zhruba 250 strávníků. Všichni se shodují, že zdejší jídelníček je pestrý, odpovídá v maximální míře zásadám zdravé výživy, a navíc je velmi chutný.

Na otázku, zda originální recepty vznikají přímo zde, nebo je zdejší lidé čerpají z nějakého externího zdroje, říká vedoucí jídelny Jana Kohoutová: „Jídelníčky sestavují zaměstnanci školní jídelny a pestrost a rozmanitost stravy je pro nás s dnešní možnou nabídkou dodavatelů a pravidly spotřebního koše výzvou. V neposlední řadě nás inspirují semináře a kurzy zdravé výživy pro zaměstnance školních jídelen, která pořádá náš zřizovatel, magistrát hlavního města Prahy.“ Podle jejích slov magistrát pravidelně pořádá semináře, školení a kurzy pro zaměstnance školních jídelen, informuje nás o změnách legislativy a umožňuje pravidelná sezení a akce pro vedoucí jídelen.

Ačkoli se anticovidová opatření chodu zdejší jídelny značně dotkla, vedení školy, ve spolupráci se zaměstnanci jídelny vše dokázali vyřešit, aniž by musel být omezen její provoz a žákům i učitelům zde stále chutná. Podle Jany Kohoutové došlo ale k podstatnému zdražení provozu jídelny, zejména v důsledku nákupů dezinfekčních stojanů, dezinfekcí, papírových ubrousků, roušek pro zaměstnance a zvýšenému používání dezinfekce a čisticích prostředků.

Stravování ve Střední průmyslové škole strojnické Betlémská v Praze

 

Hana Janišová

Nejčtenější kategorie
Chytré město
441
Energetika
499
IT
365
Dotace a Finance
1354
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze

Další článek
Co dělá dobrou školu?
Image