Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinancePrávoŠkolství

Co dělá Jihomoravský kraj ve vzdělávací politice

Posilování kapacity všeobecného maturitního směru vzdělávání

 • Dlouhodobý nedostatek míst oborů gymnázium a lyceum, zejména v Brně
 • V současnosti trend navyšování celkové kapacity v průměru o cca 600 míst ročně
 • Spuštěna příprava nového gymnázia (Pionýrská) s plánovanou celkovou kapacitou až 500 míst s výhledem otevření od školního roku 2024/2025
 • Zavádění oboru technické lyceum napříč krajem (připravuje se ve Znojmě, diskuse v Břeclavi)

Školní psychologové

 • Působení školních psychologů v ČR není systémově dořešeno státem, JMK dofinancovává jejich úvazky na zřizovaných školách s ročními náklady 9 mil. Kč

Kariérní systém pro ředitele škol

 • Nastaven kariérní systém založený na hodnocení ředitelů v pravidelných intervalech předcházejících rozhodnutí o tom, zda má být konkurs
 • Každý nově jmenovaný ředitel od školního roku 2021/2022 má mentora (uvádějícího ředitele) a účastní se programu rozvoje nově jmenovaných ředitelů
 • Od školního roku 2022/2023 program mentoringu pro zkušenější ředitele ze strany byznysu

Posílení role školských rad a otevřený výběr jejich členů za zřizovatele

 • Kraj jako první zřizovatel v ČR vybral část členů školských rad otevřenou nominační procedurou se vstupy z veřejnosti
 • Zavedeno vstupní vzdělávání členů školských rad

Modernizace odborného vzdělávání

 • Střední odborné školy mají být pilíři hospodářského rozvoje regionu (na jaře 2022 zahájena také příprava Hospodářské strategie kraje s důrazem na znevýhodněná území)
 • Fúze středních odborných škol v Kyjově od 1.1. 2022 → Střední škola polytechnická Kyjov (plánuje se zřízení regionálního podnikatelského inkubátoru při škole)
 • Od září 2022 pozice superintendenta odborného vzdělávání, v úvodní fázi zejména koordinuje posuzování návrhů oborových změn v učňovském vzdělávání (obory s vysokými vstupními investičními náklady pro zřizovatele) a připravuje koncepci profesního vzdělávání učitelů odborných předmětů středních škol (v ČR dosud v zásadě neřešeno)

Krajská agentura pro podporu vzdělávání VIM

 • Rebranding a nová koncepce dřívějšího Střediska služeb školám
 • Úprava sítě územních pracovišť, aby byla přítomna ve všech okresech v kraji (přiblížení služeb školám a učitelům)
 • Agentura je dnes celostátně silným aktérem ve vzdělávání učitelů (její programy využívá cca 80% škol všech typů a stupňů v JMK a 8 – 20 % škol v každém z ostatních krajů)
 • VIM je mj. jediným poskytovatelem programu vzdělávání pro zástupce ředitele v celé ČR

Plánované hlavní systémové kroky 2022 – 2024

Ucelený systém podpůrných opatření pro duševní zdraví dětí

 • Potřeba intervence zesílila po konci pandemie, mimořádný nárůst problémů včetně případů sebepoškozování
 • Od roku 2023 plánujeme v rozpočtu kraje kromě dosavadního řešení úvazků školních psychologů v krajských školách také posílení kapacity metodiků prevence nebo výchovných poradců (uvolnění těchto pedagogických pracovníků z části výukové povinnosti, aby měli více času na case-management problémů dětí), zavedení supervizních seminářů pro školní psychology (jako jediná psychologická profese v ČR je dosud nemají) a proškolení třídních učitelů a mistrů odborného výcviku, aby lépe uměli rozeznávat potřeby dětí v oblasti duševního zdraví

Programy osobnostního rozvoje ve středních školách

 • Od roku 2022 patří mezi úkoly ředitelů škol zahrnuté v kritériích hodnocení ze strany zřizovatele mít nějaký program osobnostního rozvoje pro žáky
 • Od roku 2023 kraj systematicky nabídne středním odborným školám učňovského zaměření program osobnostního rozvoje ve spolupráci s Mezinárodní cenou vévody s Edinburghu s cílem zvyšovat sebevědomí a motivaci žáků těchto škol

Podpora pedagogické diskuse ve školách

 • Kraj se v uplynulých dvou letech v řízení školství hodně zaměřoval na podporu ředitelů jako lídrů škol, nyní je čas posílit práci s celou „sborovnou“
 • V návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 jsou plánovány prostředky na facilitované pedagogické diskuse o tvorbě nebo inovaci školního vzdělávacího programu škol (předpoklad realizace aktivity na zhruba čtyřech školách ročně)

Koncepce neformálního vzdělávání

 • Střediska volného času (v JMK zřizuje zhruba 2/3 těchto pracovišť kraj, ostatní obce a církve) jsou důležitým nástrojem rychlé a flexibilní intervence do vzdělávacích potřeb (ukázalo se mj. v uprchlické krizi, kdy nesly stěžejní část adaptačních aktivit v první fázi)
 • V současnosti dostávají pod tlak v souvislosti se změnou financování zaváděnou ministerstvem
 • Cílem je stabilní a udržitelná síť míst poskytování neformálního vzdělávání v dosavadním rozsahu s možnou úpravou manažerské struktury a lepší systémové propojení cílů školního a neformálního vzdělávání

Rámec zajišťování kvality ve středním školství

 • V regionálním školství ČR neexistuje mechanismus průběžné kontroly kvality vzdělávání (až výsledky jednotných maturit resp. závěrečných zkoušek a komplexní hodnocení České školní inspekce ve škole vždy po cca 6 letech)
 • Cílem je nastavit flexibilní a nebyrokratický postup zpětné vazby zejména u oborů nově zavedených a významně inovovaných zhruba po 2 letech (diskuse ve spolupráci s ČŠI)

Foto: Archiv HN
Zdroj: Jihomoravský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
515
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze