Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a FinancePrávoŠkolství

  Co dělá Jihomoravský kraj ve vzdělávací politice

  Posilování kapacity všeobecného maturitního směru vzdělávání

  • Dlouhodobý nedostatek míst oborů gymnázium a lyceum, zejména v Brně
  • V současnosti trend navyšování celkové kapacity v průměru o cca 600 míst ročně
  • Spuštěna příprava nového gymnázia (Pionýrská) s plánovanou celkovou kapacitou až 500 míst s výhledem otevření od školního roku 2024/2025
  • Zavádění oboru technické lyceum napříč krajem (připravuje se ve Znojmě, diskuse v Břeclavi)

  Školní psychologové

  • Působení školních psychologů v ČR není systémově dořešeno státem, JMK dofinancovává jejich úvazky na zřizovaných školách s ročními náklady 9 mil. Kč

  Kariérní systém pro ředitele škol

  • Nastaven kariérní systém založený na hodnocení ředitelů v pravidelných intervalech předcházejících rozhodnutí o tom, zda má být konkurs
  • Každý nově jmenovaný ředitel od školního roku 2021/2022 má mentora (uvádějícího ředitele) a účastní se programu rozvoje nově jmenovaných ředitelů
  • Od školního roku 2022/2023 program mentoringu pro zkušenější ředitele ze strany byznysu

  Posílení role školských rad a otevřený výběr jejich členů za zřizovatele

  • Kraj jako první zřizovatel v ČR vybral část členů školských rad otevřenou nominační procedurou se vstupy z veřejnosti
  • Zavedeno vstupní vzdělávání členů školských rad

  Modernizace odborného vzdělávání

  • Střední odborné školy mají být pilíři hospodářského rozvoje regionu (na jaře 2022 zahájena také příprava Hospodářské strategie kraje s důrazem na znevýhodněná území)
  • Fúze středních odborných škol v Kyjově od 1.1. 2022 → Střední škola polytechnická Kyjov (plánuje se zřízení regionálního podnikatelského inkubátoru při škole)
  • Od září 2022 pozice superintendenta odborného vzdělávání, v úvodní fázi zejména koordinuje posuzování návrhů oborových změn v učňovském vzdělávání (obory s vysokými vstupními investičními náklady pro zřizovatele) a připravuje koncepci profesního vzdělávání učitelů odborných předmětů středních škol (v ČR dosud v zásadě neřešeno)

  Krajská agentura pro podporu vzdělávání VIM

  • Rebranding a nová koncepce dřívějšího Střediska služeb školám
  • Úprava sítě územních pracovišť, aby byla přítomna ve všech okresech v kraji (přiblížení služeb školám a učitelům)
  • Agentura je dnes celostátně silným aktérem ve vzdělávání učitelů (její programy využívá cca 80% škol všech typů a stupňů v JMK a 8 – 20 % škol v každém z ostatních krajů)
  • VIM je mj. jediným poskytovatelem programu vzdělávání pro zástupce ředitele v celé ČR

  Plánované hlavní systémové kroky 2022 – 2024

  Ucelený systém podpůrných opatření pro duševní zdraví dětí

  • Potřeba intervence zesílila po konci pandemie, mimořádný nárůst problémů včetně případů sebepoškozování
  • Od roku 2023 plánujeme v rozpočtu kraje kromě dosavadního řešení úvazků školních psychologů v krajských školách také posílení kapacity metodiků prevence nebo výchovných poradců (uvolnění těchto pedagogických pracovníků z části výukové povinnosti, aby měli více času na case-management problémů dětí), zavedení supervizních seminářů pro školní psychology (jako jediná psychologická profese v ČR je dosud nemají) a proškolení třídních učitelů a mistrů odborného výcviku, aby lépe uměli rozeznávat potřeby dětí v oblasti duševního zdraví

  Programy osobnostního rozvoje ve středních školách

  • Od roku 2022 patří mezi úkoly ředitelů škol zahrnuté v kritériích hodnocení ze strany zřizovatele mít nějaký program osobnostního rozvoje pro žáky
  • Od roku 2023 kraj systematicky nabídne středním odborným školám učňovského zaměření program osobnostního rozvoje ve spolupráci s Mezinárodní cenou vévody s Edinburghu s cílem zvyšovat sebevědomí a motivaci žáků těchto škol

  Podpora pedagogické diskuse ve školách

  • Kraj se v uplynulých dvou letech v řízení školství hodně zaměřoval na podporu ředitelů jako lídrů škol, nyní je čas posílit práci s celou „sborovnou“
  • V návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 jsou plánovány prostředky na facilitované pedagogické diskuse o tvorbě nebo inovaci školního vzdělávacího programu škol (předpoklad realizace aktivity na zhruba čtyřech školách ročně)

  Koncepce neformálního vzdělávání

  • Střediska volného času (v JMK zřizuje zhruba 2/3 těchto pracovišť kraj, ostatní obce a církve) jsou důležitým nástrojem rychlé a flexibilní intervence do vzdělávacích potřeb (ukázalo se mj. v uprchlické krizi, kdy nesly stěžejní část adaptačních aktivit v první fázi)
  • V současnosti dostávají pod tlak v souvislosti se změnou financování zaváděnou ministerstvem
  • Cílem je stabilní a udržitelná síť míst poskytování neformálního vzdělávání v dosavadním rozsahu s možnou úpravou manažerské struktury a lepší systémové propojení cílů školního a neformálního vzdělávání

  Rámec zajišťování kvality ve středním školství

  • V regionálním školství ČR neexistuje mechanismus průběžné kontroly kvality vzdělávání (až výsledky jednotných maturit resp. závěrečných zkoušek a komplexní hodnocení České školní inspekce ve škole vždy po cca 6 letech)
  • Cílem je nastavit flexibilní a nebyrokratický postup zpětné vazby zejména u oborů nově zavedených a významně inovovaných zhruba po 2 letech (diskuse ve spolupráci s ČŠI)

  Foto: Archiv HN
  Zdroj: Jihomoravský kraj

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  237
  Energetika
  301
  IT
  180
  Dotace a Finance
  837
  Odpady
  162

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze