Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceŠkolství

Devět miliard pro MŠ a ZŠ v nově vyhlášených šablonách OP JAK 

V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání využilo šablony více než 75 % škol. Díky tomu došlo k plošné podpoře společného vzdělávání, ke zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů. Na úspěšné šablony z OP VVV navazují šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Celkem 9 miliard Kč z evropských fondů půjde především na podporu personálních pozic, které díky tomu můžou plynule navázat na předešlé projekty a zároveň budou sloužit jako pilot pro zajištění jejich přechodu do financování ze státního rozpočtu, na rozvoj pedagogů i na inovace ve vzdělávání.

„Před zhruba čtyřmi měsíci jsem slíbil, že každá škola nad 180 žáků bude mít možnost financovat pozici školního psychologa. Můj úřad tento slib naplnil. Je mým cílem zajistit po roce 2025 systémovou podporu a ukotvení, jinými slovy institucionalizaci těchto pozic na našich školách. Proto je tak zásadní nový model otestovat,“ konstatoval ministr Petr Gazdík důležitý rozměr personální podpory šablon. Ani školy pod 180 žáků nepřijdou zkrátka – bude jim nabídnuta podpora prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Kromě toho budou moct školy žádat o prostředky na pozice školního asistenta, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, kariérového poradce či dvojjazyčného asistenta.

„Je skvělým úspěchem, že se podařilo vyjednat až tříletou podporu a pouze s jednou zálohovou platbou. Dojde tak k podstatnému zmenšení administrativní náročnosti,“ dodal náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský. Rozpočet projektu si základní škola sestaví formou volby jednotlivých šablon. Maximální výše rozpočtu je stanovena na součet základní částky 300 tis. Kč a částky odpovídající 3 tis. Kč na každého žáka. Škola se 180 a více žáky může připojit i částku připadající na maximální možný úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga, a to až do 31. 12. 2024. Je-li součástí školy také školní družina či školní klub, je možné ještě získat finance i na další aktivity.

Šablony OP JAK patří mezi klíčové výzvy v oblasti regionálního školství. I když OP JAK nebyl ještě formálně schválen ze strany Evropské komise, využilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy možnost dřívějšího vyhlášení výzvy, aby nebyla ohrožena systémová podpora škol a byla umožněna plynulá návaznost personálních šablon z OP VVV do OP JAK. Šablony umožní další aktivity společného vzdělávání, posílení podpůrných pedagogických pozic ve školství a rozvoj pedagogických pracovníků s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a zajistit úspěch každého žáka. Zaměřují se i na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, za ně se považují také děti ukrajinských běženců, které mohou být z šablon rovněž podpořeny. Novinkou je např. pozice dvojjazyčného asistenta.

Žádosti o podporu do výzvy ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I mohou žadatelé předkládat od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 do 14:00 hodin.

Více informací je k dispozici na stránkách OP JAK v sekci výzvy. Současně je k dispozici konzultační linka pro šablony OP JAK na tel.: 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin) a e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz. 

Foto: MŠMT
Zdroj: 
MŠMT

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze