Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Školství

  Financování dětských skupin a Lex Ukrajina

  MPSV přináší aktuální informace k financování dětských skupin, a to i ve vazbě na speciální zákonnou úpravu umožňující umístění dětí cizinců s dočasnou ochranou a možnost cizinců s dočasnou ochranou vykonávat činnost péče o dítě v dětské skupině.

  1) Možnost financování zařízení péče o děti z Operačního programu zaměstnanost +

  V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu neinvestičních výdajů na nově vznikající dětské skupiny s podporou ročního provozu po zapsání do evidence. V OPZ+ bude na tyto aktivity vyčleněno cca 3,4 mld. Kč. Vyhlášení výzvy je závislé na schválení programu a následně jednotkových nákladů Evropskou komisí.

  V OPZ+ lze rovněž očekávat pokračování podpory provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, což jsou subjekty, které nemohou žádat o příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Uznatelnost výdajů ve výzvě předpokládáme nastavit zpětně tak, aby finanční podpora v případě potřeby kontinuálně navázala a pokryla výdaje vznikající po ukončení stávajících projektů z OPZ. Současně je záměrem finanční podporu provozu dětských skupin z OPZ+ poskytovat za srovnatelných podmínek, jako příspěvek ze státního rozpočtu pro provozovatele dětských skupin dle zákona.

  2) Možnost financování nových zařízení péče o děti z Národního plánu obnovy

  Rovněž je očekávána podpora budování nových dětských skupin z Národního plánu obnovy, první výzva bude vyhlášena v nejbližších dnech. Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Na Investice do nových dětských skupin je vyčleněno více než 5 mld Kč.

  3) Možnost financování stávajících zařízení péče o děti z Národního plánu obnovy

  Podpořena bude i adaptace již existujících dětských skupin a mikrojeslí v návaznosti na novelu zákona č 247/2014 Sb. formou investic z Národního plánu obnovy. Na tyto investice bylo vyčleněny necelé 2 mld. Kč. Vyhlášení výzev se očekává na začátku 2 pololetí 2022 po vydání nové vyhlášky k požární bezpečnosti.

  4) Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

  Dne 1. 10. 2021 vstoupila v platnost novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

  Od 1. 1. 2022 je dle novely zákona možné provoz zařízení péče o děti financovat ze státního rozpočtu.

  O příspěvek na provoz může požádat pouze poskytovatel zapsaný v evidenci dětských.

   

  Vazba na LEX UKRAJINA

  S ohledem na současnou situaci ohledně pomoci rodičů a dětem s Ukrajiny byly provedeny nezbytné úpravy v zákoně o dětské skupině, a to s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů (cizinců se zvláštní ochranou) a jejich dětí a podpory potřeb těchto osob. Je předpoklad, že tyto osoby budou na našem území pobývat spíše dočasně, nelze však opominout, že bude třeba jim pomoci se s danou situací vyrovnat a umožnit jim také například začlenit se na trh práce či využít služeb péče o předškolní (nejmenší) děti formou dětských skupin pro zajištění některých osobních záležitostí a také k adaptaci a podpoře jejich dětí. I když existuje předpoklad, že hlavním zařízením, které bude zajišťovat péči a vzdělávání dětí starších 3 let budou mateřské školy.

  Platnost zákona časově omezena na 1 rok (do 31. března 2023)

  Jedná se o úpravy:

  • rodič dítěte (cizince s dočasnou ochranou) nebude muset prokazovat vazbu na trh práce pro účely evidence dětí v DS, přesto bude náležet příspěvek na místo obsazené tímto dítětem
  • za rodiče se považuje i osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím příslušného orgánu nebo rodiče dítěte
  • možnost poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, aniž by poskytovatel – zaměstnavatel byl zaměstnavatelem osoby s dočasnou ochranou;
  • možnost cizince s dočasnou ochranou vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, za podmínek doložení vzdělání, bezúhonnosti a praxe čestným prohlášením s cílem zajistit přítomnost jazykově vybavené osoby pro případ, že budou dětskou skupinu navštěvovat děti s ukrajinským mateřským jazykem. Cizinec s dočasnou ochranou musí vždy pracovat společně s pečující osobou a pro účely splnění podmínky potřebného počtu pečujících osob se považuje za pečující osobu;
  • zajištění možnosti financování – podat žádost o příspěvek kdykoli během tohoto roku

  Bližší informace k podmínkám nároku na příspěvek ze státního rozpočtu naleznete na odkazu Příspěvek na provoz dětských skupin (mpsv.cz).

  Příspěvek je možné použít na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

  Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, které mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a o příspěvek žádat nemohou. Pro tyto subjekty je proto plánována podpora provozu DS pomocí prostředků z OPZ+.

  Zdroj: MPSV, http://www.dsmpsv.cz/cs/novinky/336-financovani-detskych-skupin-vcetne-vazby-na-lex-ukrajina

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  366
  Energetika
  364
  IT
  240
  Dotace a Finance
  1078
  Odpady
  195

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze