Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

NepřehlédněteŠkolství

Jičín přijal Strategii odpovědného stravování

Zakázky jdou ve městě už několik let férovou cestou, k zásadám se připojují i školní jídelny

O čem všem lze přemýšlet, když se řekne stravování? Jak souvisí stravování s odpovědným zadáváním nákupů a zakázek města? Na to jsme se zeptali Lenky Hollerové, vedoucí oddělení veřejných zakázek Městského úřadu Jičín.

Stravování ve školních jídelnách města Jičín je jen jednou z oblastí, do kterých se propisuje odpovědný přístup k veřejným nákupům města. Co vše zohledňujete, když nakupujete? Co je pro vás v Jičíně v tomto ohledu důležité?

O odpovědný přístup k veřejným nákupům se snažíme dlouhodobě. Malé kroky jsme začali činit ještě před novelou § 6 ZZVZ. Jednak jsme chtěli, abychom za vynaložené finanční prostředky dostali něco navíc, ale hlavně jsme si začali uvědomovat, jakou nejen finanční, ale hlavně morální sílu má veřejná správa a že může i prostřednictvím svých odpovědných nákupů ovlivňovat trh tím správným směrem.

Ještě před novelou jsme začali do všech našich veřejných zakázek města vkládat ustanovení o odpovědném přístupu, kterým jsme se snažili dodavatelům sdělit, že nám není lhostejné, kde a jak své dodávky a služby nakupují a v případě stavebních prací, jak zacházejí se svými zaměstnanci a se svým poddodavatelským řetězcem. Odpovědné zadávání nákupů města je součástí jeho strategické vize, která je propsána ve Strategickém plánu města, ve Směrnici o zadávání veřejných zakázek města a v Deklaraci městského úřadu.

V červnu Rada města schválila Strategii odpovědného stravování v zařízeních školního stravování ve školách města Jičína. Na co Strategie klade důraz? Co v praxi pro školy znamená a jak jim v jejich každodenní práci pomáhá?

Strategie je záměrně pojata velmi jednoduše a srozumitelně. Deklaruje to, že město jako zřizovatel základních a mateřských škol, ve kterých probíhá příprava stravování, bude maximálně podporovat snahy o zdravou a udržitelně vyprodukovanou stravu. Město bude napomáhat propagování a vyhledávání používání sezónních, čerstvých, lokálních a udržitelně vyrobených surovin pro výrobu stravy, včetně podpory účasti malých či sociálních podniků. Město také podpoří jídelny v nákupu potravin produkovaných v systému ekologického zemědělství.

Popravdě v tom není žádná věda, ale snaha o jakýsi návrat ke kořenům tak, aby jídelníčky byly sestavovány nejen s ohledem na daný spotřební koš a stravovací vyhlášky, ale s ohledem na roční období, dostupnost a třeba úrodu lokálních producentů. Prostě respektovat přirozený koloběh přírody.

Naše školní zařízení vaří stravu pro zhruba 3 300 strávníků, což je pro město naší velikosti docela velký počet. Chtěli bychom, aby tato strategie měla i sekundární vliv v podobě informování těchto strávníků potažmo i jejich rodičů o tom, z jakých surovin je jim strava připravována, a popravdě i o tom, kolik práce za tím vším je. Od samého začátku tvoříme proto informační kampaň, která spočívá nejen v informacích o surovinách v jídelníčcích, ale prostřednictvím tiskového mluvčího města je i veřejnost informována na webu jednotlivých MŠ a ZŠ, webu města a k tématu bylo také publikováno několik článků v Jičínském zpravodaji.

Komunikovali jste záměr Strategie s jídelnami v Jičíně předem? Narazili jste případně na nějaké nesouhlasné názory nebo jste naopak získali podněty, které jste do Strategie zapracovali?

Základ všeho je prostě komunikace. Než Strategie spatřila světlo světa, tak jsme její záměr a vše, co s tím souvisí, představili samozřejmě radě města, jednotlivým ředitelům našich ZŠ a MŠ a komisi pro výchovu a vzdělání. Nicméně nejdůležitějšími byly vedoucí jednotlivých jídelen, které jsme pozvali na radnici a v rámci „kulatého stolu“ s nimi všeobecně prodiskutovali téma školního stravování. Na tomto setkání jsme si uvědomili, jak je práce jídelen důležitá, zodpovědná, ale bohužel i nedoceněná. I pro samotné vedoucí bylo toto setkání myslím přínosné. V prvé řadě se mezi sebou lépe poznaly, vzájemně se obohatily o své přístupy, kontakty na dodavatele a ocenily to, že město se začalo intenzivně zajímat o jejich práci a nabízí jim pomocnou ruku. Na podzim se plánuje další setkání s vedoucími, abychom zjistili, jak jim můžeme být více nápomocni, například vysoutěžením jednotného dodavatele nějaké suroviny nebo zprostředkováním kontaktů na různé specialisty v oboru.

V průběhu představování Strategie jsme snad ani žádné nesouhlasné názory nezaznamenali. Téměř všichni se shodují v tom, že se jedná o naprosto přirozenou a správnou věc, které jsme dali díky Strategii jen určitou organizaci, formu a záštitu.

Máte s odpovědným nákupem potravin zkušenosti i na vašem úřadě?

Odpovědným přístupem k občerstvení na úřadě jsme prakticky před několika lety tu naši odpovědnou cestu veřejných nákupů začínali. Začátky byly dost obtížné a skoro se zdálo, že je prakticky nemyslitelné nahradit na jednáních pomerančové džusy z obchoďáku kohoutkovou vodou ve džbánech… Nicméně soustavně vyvíjené úsilí, ale také celospolečenské trendy v udržitelnosti, sehrály svoje a my dnes na úřadě, ale i v celé řadě našich příspěvkových zařízení zcela samozřejmě a normálně nabízíme na jednáních jablečné mošty místních producentů, zmíněnou kohoutkovou vodu, sezónní ovoce a zeleninu, produkty učňů v potravinářství apod. Upustili jsme snad navždy od malých balení cukrů, mlíček, medu a jednorázového plastového nádobí a lahví. I při větších akcích města, kde občerstvení zajišťují cateringové společnosti se dávají požadavky na sezónní, místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce.

Otevírají se stále nová témata a příležitosti, které lze i ve veřejných zakázkách akcentovat. Co je nyní pro vás největší priorita?

Snad můžu říci, že se poměrně dlouho snažíme budovat si pozici férového zadavatele, který transparentně a nediskriminačně komunikuje v rámci přípravy nákupů s dodavatelským trhem. To zahrnuje i snahu o nastavení necenových hodnotících kritérii u vhodných veřejných zakázek. Určitě i nadále chceme pokračovat s podporou zájmu o technické vzdělávání u dětí prostřednictvím exkurzí na zajímavých a neobvyklých zakázkách, budeme trvat na důstojných pracovních podmínkách, férových dodavatelských vztazích, etickém nakupování a ekologicky šetrných řešeních.

Marie Janečková
odborná gestorka projektu
Sociálně odpovědné veřejné zadávání, MPSV
www.sovz.cz

Rozhovor vyšel v říjnovém vydání měsíčníku PRO města a obce

Medajlonek k rozhovoru

Lenka Hollerová vede od roku 2013 oddělení veřejných zakázek Městského úřadu Jičín, v oblasti veřejné správy pracuje od roku 2004. Kromě koordinace a zajišťování zadávání veřejných zakázek pro městský úřad též působí jako metodik v oblasti veřejných zakázek pro všechny příspěvkové organizace města. Od roku 2017 se věnuje odpovědnému veřejnému zadávání včetně přednáškové a publikační činnosti v této oblasti. Lenka se snaží sdílet dobrou praxi města Jičín, které v roce 2019 obdrželo ocenění za komplexní a systematickou implementaci odpovědného zadávání ve městě

Rastr k rozhovoru

„Strategie odpovědného stravování je dalším a přirozeným krokem města Jičína, který plyne z jeho strategické vize. Město jako zřizovatel MŠ i ZŠ, ve kterých je stravování zajišťováno, vnímá velký dopad stravování do celé řady oblastí. Nejenže nákupy vstupních surovin tvoří značný finanční objem, ale způsob jeho uchopení má vliv na zdraví, ekologii, vzdělávání, kulturu společnosti apod. S jednotlivými vedoucími školních jídelen intenzivně komunikujeme a nabízíme jim pomoc s právní, personální, ale i nákupní agendou.“

Tajemník Městského úřadu Jičín, Ing. Peter Bareš

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze

Další článek
Cena Red Dot patří mmcité
Image