Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a InfrastrukturaEnergetikaŠkolstvíŽivotní prostředí

Mobility žáků a učitelů v rámci projektu Education for Sustainable Development

V září a říjnu proběhly poslední dvě vzdělávací aktivity žáků a učitelů v rámci projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Nejprve se týmy z Francie, Rakouska, Finska a dvou krajských gymnázií ze Žďáru nad Sázavou a Pelhřimova setkaly ve Francii a následně v Rakousku. Šedesátka účastníků tak zažila intenzivní dny týmové práce, vzdělávání, workshopů i zajímavého volnočasového programu.

Projekt Education for Sustainable Development (ESD) podporuje sdílení příkladů dobré praxe a výměnu zkušeností a postupů v oblasti udržitelného rozvoje a jeho implementaci do výuky na středních školách. Francouzští a rakouští kolegové tedy připravili program tak, aby odrážel hlavní myšlenky projektu a obohatil ostatní účastníky o poznatky a postupy, jak k danému tématu přistupují jiné země.

Francouzské gymnázium Lycée Libergier ve spolupráci se školským úřadem v Remeši se zaměřilo tzv. Green Chemistry („Zelenou chemii“), což je chemie, jejímž cílem je maximalizace účinnosti a minimalizace negativních dopadů na člověka a životní prostředí. Na dané téma proběhly workshopy studentů a jobshadowing pedagogů v hodinách biochemie a biotechnologie. Např. workshop „Z řepkového oleje na bionaftu“ ukázal, jak mohou chemici pomoci v boji s vyčerpáním fosilních zdrojů a využít obnovitelné vstupní suroviny na výrobu biopaliv.

Zážitkem byla také návštěva CEBB – Evropského centra biotechnologie a bioekonomie v Pomacle. Jedná se o unikátní centrum pro výzkum a vývoj nových bioudržitelných materiálů z biomasy pro různé oblasti průmyslu, které nahradí produkty vyráběné zpracováním ropy. Následovala prohlídka Crystal Union, což je jedna z největších průmyslových společností zabývající se výrobou bioethanolu v Evropě, a představení jejího udržitelného nakládání s odpady z celého procesu výroby bioethanolu a dalších produktů (úplná recyklace odpadů formou přečištění, filtrace, zachycování a zpětné vracení do výroby,…).

Rakouské gymnázium BRG Kremzeile společně s Oddělením vědy a výzkumu Dolnorakouského zemského úřadu představilo několik zajímavých dlouhodobých konceptů vzdělávání. V rámci konceptu „Věda do škol“ je na gymnáziu realizován projekt „Zelená třída“, kdy ve spolupráci s odborníky navrhnou žáci a pedagogové vzhled prostoru a vhodné osázení venkovní třídy v areálu školy. O tento prostor se následně budou starat sami žáci. Cílem je dlouhodobě udržitelná venkovní třída, vhodná pro výuku STEM. Workshopy pro mezinárodní týmy byly zaměřeny na odběr vzorků půdy a vody z různých zdrojů, porovnání množství organismů v čisté/špinavé vodě, rozbor půdy v místě, kde bude venkovní třída apod.

Při návštěvě Univerzity aplikovaných věd v Kremži se zase žáci a učitelé stali součástí dolnorakouského programu „Science Academy“. Během workshopů si vyzkoušeli jak  izolovat DNA nebo  zkoumali intoleranci na laktózu. Cílem programu je nechat žáky rozvíjet jejich vlastní myšlenky a tyto myšlenky/nápady rovnou otestovat i prakticky.

Všichni účastníci během obou mobilit pracovali ve smíšených mezinárodních týmech a následně prezentovali své výsledky a poznatky formou plakátů, kvízů a jiných interaktivních aplikací.

Neméně důležitou součástí obou mobilit byl i pestrý volnočasový program (např. poznávání Remeše a Kremže), který přispěl k navázání nových přátelství a posílení motivace rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci všech partnerských regionů zapojených do projektu.

Projekt realizuje Kraj Vysočina společně s projektovými partnery z Vysočiny a ze svých partnerských a spolupracujících regionů v Evropě pod názvem Education for Sustainable Development (ESD) – Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Projekt je finančně podpořen z programu Erasmus+.

Foto a zdroj: Kraj Vysočina

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze