Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Školství

Školská komise v Benešově a její činnost

Činnost poradního orgánu města, který dává podněty k oblasti školství radě města, provázelo během volebního období několik významných události. Pandemie se významně dotkla činnosti škol, a její důsledky dále trvají. K těmto důsledkům se načítají aktuálně důsledky války na Ukrajině. Pro všechny školy to znamená zvýšenou zátěž v jejich práci.

Jako velmi významné dopady, které jsme mimo jiné diskutovali školské komisi, je dopad na duševní zdraví dětí. Obavy spojené s pandemií a nyní s válečným konfliktem ovlivňují děti, a některé také díky tomu hůře zvládají školu. Tento problém se pak přenáší i na práci učitelů, která je náročnější. Pro učitele se pak přidává nejistota spojená s větší zátěží při výuce ukrajinských dětí, a nejistota finanční spojená s nárůstem inflace. Zároveň celou situaci zhoršoval i tlak na rozpočty státu, krajů i obcí, zvyšování cen energií, služeb, stavebních materiálů, apod. Investice do vybavení škol, údržby, rekonstrukce a rozšíření kapacit není snadné pro města zajistit v plánovaném rozsahu. Oblasti kolem Prahy jsou místem, kde přibývají rodiny s dětmi, a proto je zásadní jasný plán a realizace zvyšování kapacit mateřských a základních škol. Školská komise se průběžně zajímala o kroky města, které zlepšují prostory a podmínky výuky ve školách, i o kroky k zajištění dostatečné kapacity v blízké budoucnosti.

Školská komise opakovaně zdůrazňovala, že investice do školství musí být pro město prioritou. Navštívila během svých jednání všechny tří základní školy v Benešově a podnět od vedení škol podpořila a předala městu. Zajímala se také o vznik soukromé základní školy v Benešově, který po představení zajímavé koncepce této školy, podpořila. Důležitým tématem se stalo také odměňování ředitelů škol, které je velmi důležitým nástrojem pro rozvoj kvality škol, kdy školská komise připravuje aktualizaci těchto postupů a kritérií. Dalším tématem byla činnost školských rad, kde zejména zástupce ve školské radě za město pomáhala komise zajistit, a zdůraznila nutnost aktivní účasti na jednáních všech členů školských rad nominovaných za město. Komise také projednávala a předávala podněty občanů k nově zavedené dopravě minibusy, podněty ke kvalitě obědů, podněty k dostupnosti bydlení pro učitele, a další.

Jedno z posledních jednání školské komise proběhlo v Domě dětí a mládeže, který zajišťuje důležité volnočasové aktivity. Zároveň byl místem pro zajištění adaptačních skupin pro ukrajinské děti, a organizuje pro tyto děti i příměstský tábor. Situace uprchlíků jednoznačně je velmi obtížná, zejména jejich nejistota zda zůstanou delší dobu, nebo se vrátí brzy na Ukrajinu. Školská komise bude sledovat během začátku školního roku tuto situaci, kdy se mohou objevit dosud nezapsané ukrajinské děti, které bude potřeba přijmout do benešovských škol. Mohou nás v Benešově čekat velké výzvy vzhledem k rozšiřování kapacit škol, ať už díky ukrajinským dětem nebo zvyšování počtu obyvatel v Benešově a okolí. Jednou z cest je urychlení plánu na vznik nové základní školy v Benešově, konkrétní příprava kroků by velmi pomohla uklidnění situace.

Foto: ZŠ Benešov
Zdroj: Benešov

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze