Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceŠkolství

Ve Středočeském kraji schválili Strategii rozvoje sítě škol a školských zařízení

Středočeští zastupitelé schválili Strategii rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+. Strategii ve spolupráci s odborníky z mnoha oblastí připravil krajský odbor školství.

„Strategický dokument v obecné rovině vysvětluje nutnost změn a představuje kroky, které k nim povedou. Naším cílem je celková modernizace sítě škol a školských zařízení a jejich vzdělávací nabídky cestou postupných kroků a dílčích projektů,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). Obecný zastřešující dokument, který vznikl ve spolupráci s odborníky například z Národního pedagogického institutu a z ministerstva školství, se zabývá zejména možnostmi a variantami optimálního řešení. Cílem je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání jak na jednotlivých školách, tak celého vzdělávacího systému v kraji. Velká část Strategie se věnuje střednímu a vyšší odbornému školství, protože z hlediska jeho kvality se v mezikrajském srovnání pohybuje Středočeský kraj na spodních příčkách. „Naším cílem jsou příčky nejvyšší a těch nelze dosáhnout jinak než tím, že budeme mít moderní školy s perspektivními obory a konkurenceschopnými absolventy,“ říká Milan Vácha.

Síť škol a školských zařízení ve Středočeském kraji prošla první etapou úprav v období od roku 2001 do roku 2008. Kraj byl tehdy hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších regionů v oblasti vzdělávání. „Další kroky bohužel nenásledovaly. Výsledkem je přílišná rozdrobenost středních škol, postupný propad kvality vzdělávání, nárůst roztříštěnosti a nekoncepčnosti oborové struktury a hluboké a dlouhodobé podfinancování provozu škol,“ připomněl Milan Vácha. Některé školy dlouhodobě přežívají na samotné hranici ekonomické existence a trpí malou naplněností. Řada velkých školních areálů je ve špatném technickém stavu, odborné učebny mnohdy mají desítky let staré vybavení.

Na úrovni kraje bude nyní odbornou optimalizační skupinou definována potřebná kapacita sítě škol a poměrné zastoupení vybraných oborů. Z tohoto návrhu bude vycházet i návrh základní sítě škol, které by se měly stát regionálními vzdělávacími centry v oblasti středního vzdělávání. „Tento návrh bude vytvářen postupně a průběžně bude doplňován v reakci na změny potřeb a situace v regionálním školství,“ dodává radní Vácha. Určujícími parametry bude vyhodnocení základních kritérií, kterými jsou například naplněnost, ekonomika a efektivita vynakládaných prostředků zřizovatelem, technický stav objektů, ale samozřejmě i kvalita výuky nebo výsledky vzdělávání. Roli hraje i socioekonomické prostředí v daném území, spádovost a podobně. Přihlížet se bude i k potřebám obcí a mikroregionů a mnohdy specifické funkci škol, kterou v těchto komunitách plní.

Dokument „Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+“ je ke stažení zde.

Středočeský kraj má na svém území nejhustší síť škol a školských zařízení ze všech krajů ČR. Celkový počet školských subjektů všech zřizovatelů, které jsou součástí regionálního školství, ve školním roce 2021/2022 dosáhl počtu 1 387 (počet vykázaný k 30.9.2021) Z tohoto počtu kraj zřizuje celkem 181 právních subjektů. Největší skupinu tvoří segment 102 středních škol, dalšími skupinami je 18 základních uměleckých škol, 11 domů dětí a mládeže, 3 školská zařízení napomáhající školám a školským zařízením při jejich činnosti (pedagogicko-psychologická poradna, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školní hospodářství), zbývajících 47 subjektů je tvořeno mateřskými, základními a praktickými školami zřízenými pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětskými domovy. 

Foto: Pixnio
Zdroj: Středočeský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze