Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Školství

Změna obsahu vzdělávání je nutná

Masivněji se musí podpořit vzdělávání učitelů v digitálních technologiích

Starostové jako zástupci zřizovatelů škol i ředitelé škol si myslí, že některé požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy není vždy reálné naplnit. Proto jsme požádali ministra školství Roberta Plagu, aby se k některým otázkám vyjádřil.

Pane ministře, budou mít ředitelé škol při znovuotevření 1. stupně základních škol podporu v tom, aby mohli situaci ve své škole řešit podle znalosti svého prostředí a podmínek?

Základním kritériem při tvorbě manuálů pro nás byla proveditelnost na českých školách. Podle zpětné vazby, kterou zatím máme, si díky flexibilitě, kterou v manuálech uvádíme, řada ředitelů poradila velmi dobře. Veškerá hygienická a preventivní opatření byla konzultována s týmem odborníků při Ministerstvu zdravotnictví a proběhly také debaty s řediteli škol a profesními asociacemi.

Jak hodnotíte fungování zřizovatelů škol za situace překotných změn, které přicházely po vyhlášení mimořádného stavu rychle za sebou?

Podle mých informací si zřizovatelé ve spolupráci s řediteli škol vedli v minulých týdnech velmi dobře, za což jim určitě patří mé poděkování. Současnou mimořádnou situaci vzhledem k jejímu rozsahu zažíváme všichni poprvé a věřím, že pokud by podobná situace nastala kdykoliv v budoucnu, budeme mít mnohem více zkušeností, abychom ji zvládli.

Vyrovnali se podle vás se situací dostatečně dobře učitelé a rodiče?

Řada učitelů i rodičů se v současné situaci zachovala naprosto skvěle. Velmi mile mne překvapil přístup některých učitelů, kteří byli schopni prakticky okamžitě přehodit výhybku na online vzdělávání. Bez zázemí, které dětem poskytovali rodiče, by to ale nebylo možné. Učitelům a rodičům patří obrovský respekt a poděkování.

Kde se během koronavirové krize ve školství ukázaly největší slabiny?

Myslím si, že právě toto období ukázalo, jak náročné a obsáhlé je učivo pro žáky základních škol při zadávání domácích úkolů a testů. Ministerstvo školství se už delší dobu zabývá přehodnocením a provzdušněním rámcových vzdělávacích programů tak, aby byly jasně vymezeny základní požadavky na znalosti a kompetence žáků v jednotlivých předmětech a byl vytvořený dostatečný prostor pro procvičování a individualizaci výuky. Tato doba jasně ukázala, že tyto změny jdou správným směrem a je potřeba na nich usilovně pracovat.

Jak by měly školy řešit prezenční versus online výuku ve školách z personálního hlediska? Učitel nejspíš nezvládne vést prezenční výuku a současně připravovat a řídit online výuku.

Tyto obavy ze strany učitelů jsou logické a jejich obavám rozumím. Proto jsme zcela jasně v metodickém materiálu doporučili, aby ředitelé škol a všichni učitelé nebrali obnovenou výuku na 1. stupni základních škol podle klasického rozvrhu, ale pojali ji vlastně jako obdobu online výuky. Navíc, aby učitelé nebyli přetěžováni, je potřebné do výuky zapojit také například asistenty pedagoga. Učitelé, kteří provádějí distanční výuku z domova, tak budou mít stejný čas na přípravu hodin a zpětnou vazbu se žáky.

Někteří ředitelé středních škol kritizují fakt, že na základě vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. nesmějí klasifikovat žáky hodnocením „nedostatečný“ nebo „neklasifikovaný“, ale pouze hodnocením prospěl. Je správné, že se k maturitě dostanou žáci, kteří by za normálních okolností nebyli ke zkoušce připuštěni?

Je pravda, že nestandardní situace přináší i nestandardní řešení. Taky jsem už zmínil, že ne všichni žáci měli stejné podmínky k učení. Pokud bychom přistoupili ke standardní klasifikaci, tak bychom tyto žáky silně znevýhodnili, což by z mého pohledu nebylo férové.

Proč neproběhla komunikace se zřizovateli o návratu dětí do škol?

O uvolňování preventivních opatření rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví a odborníci na oblast epidemiologie. Spolupracuje při těchto krocích a jejich variantách se všemi věcně příslušnými ministerstvy, úřady a jako rezort jsme tuto situaci konzultovali také s řediteli škol.

Jak se mají zachovat zřizovatelé či ředitelé škol, jejichž školy nemají dostatečně velké prostory (např. na chodbách nebo sociálních zařízeních), aby mohli zajistit povinné vzdálenosti?

Možné varianty výuky, které navrhlo MŠMT na základě doporučení epidemiologů, jsou modelové a určitě je nemohou kopírovat všechny školy. Věříme však, že to ředitelé organizačně zvládnou. Nutno dodat, že do konce tohoto školního roku se skutečně jedná pouze o dobrovolnou přítomnost ve školách a nadále je preferováno vzdělávání na dálku. Uvedené opatření má za cíl pomoci některým rodičům, kteří nezvládali domácí výuku.

Starostové poukazují na to, že školy ze zákona nemohou rozhodnout o tom, jaké děti se výuky mohou zúčastnit. Pokud budou rodiče účast dítěte požadovat, musí škola stanovit příslušné skupiny žáků a střídat výuku např. po týdnu.

V tuto chvíli se výuky určitě nemohou účastnit děti s chronickými onemocněními nebo žáci, kteří přicházející z rodin, kde se nějaké chronické onemocnění vyskytuje. O tomto před prvním vstupem do školy podává zákonný zástupce žáka čestné prohlášení. Nepředpokládáme, že možnost osobní přítomnosti ve škole využijí všichni žáci. Ředitelé škol by si měli poptávku po návratu do školy u rodičů zjistit předem a na základě těchto zjištění následně výuku zorganizovat.

Omezení škol prohloubilo rozdíly mezi dětmi. Mnozí poukazují na to, že nebyl brán zřetel na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Počítáte s podporou pro vzdělávání slabších žáků?

MŠMT si rozdíly mezi žáky z určitých sociálně vyloučených oblastí uvědomuje a průběžně poskytuje těmto žákům podporu, a to jak prostřednictvím podpůrných opatření, tak prostřednictvím dotačních programů. V posledních týdnech jsme vytvořili zvláštní podporu pro žáky, kteří se hlásí na střední školy. Také jsme navázali spolupráci se společností Česko digital s cílem poskytnout podporu školám a žákům potýkajícím se s nedostatkem techniky či softwarové podpory. Uvažujeme i o prázdninových kempech pro děti, které budou chtít dohnat výuku, které se nemohly zúčastnit.

Starostové jako zástupci zřizovatelů upozorňují, že mateřské školy zůstaly zejména zpočátku zcela mimo zájem státu. Proč bylo případné uzavření MŠ ponecháno pouze na rozhodnutí zřizovatelů?

O uzavírání jakýchkoliv škol, včetně těch mateřských, rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví, a to na základě doporučení epidemiologů. Mateřských škol se uzavření 11. března netýkalo. Ministerstvo školství přesto doporučilo zřizovatelům a ředitelům jejich uzavření obdobně, jako tomu bylo u ostatních škol.

Pane ministře, jaké poučení si podle vás můžeme vzít z doby epidemie Covidu-19 pro budoucnost?

Jak jsem již uvedl, je tato situace pro nás všechny nová. Diskuze o dlouhodobějších příležitostech pro školství vyplývající ze současné situace nás čeká v dalších týdnech a měsících. Již teď je patrné, že připravovaná proměna obsahu vzdělávání je více než nutná. Současně je vhodné masivněji podpořit vzdělávací kurzy pro učitele na využívání digitálních technologií. Měli bychom také připravit pro školy návod, který by mohly využít, kdyby došlo k opětovnému „vypnutí“ škol. S tím vším je spojena i otázka investic do vybavení škol. Zde vidím v obcích přirozeného partnera, neboť vybavenost škol je mimo jiné financována prostřednictvím rozpočtového určení daní.

Kdo je Robert Plaga

Od prosince 2017 ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v letech 2015 až 2017 náměstek ministra školství, v roce 2016 krátce zastupitel Jihomoravského kraje, v letech 2014 až 2018 zastupitel města Brna, vysokoškolský pedagog.

Toto období ukázalo, jak náročné a obsáhlé je učivo pro žáky základních škol.

 

Autor: Zuzana Pacinová

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze