Správa železnic představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR

Publikováno: 9. 4. 2021Cca 2 min četbyKategorie: Aktuality z veřejné správy
SDÍLET

Správa železnic dnes představila aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. V současné době se nacházíme v před-investiční fázi celého programu, se zahájením stavebních prací na prvních pilotních úsecích se počítá v roce 2025.
„Druhé období přípravy, ve kterém se nacházíme, charakterizuje zadávání dokumentací pro územní řízení jednotlivých úseků VRT a schvalování dokončovaných studií proveditelnosti Centrální komisí Ministerstva dopravy,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodává, současně probíhá první aktivní projektování podle francouzského kow-how s prvním posuzováním vlivu na životní prostředí. Veřejné projednávání tras VRT se samosprávami a občany se obnoví, jakmile to epidemická situace dovolí.
„Následovat bude územní řízení na jednotlivé úseky VRT zakončené vydáním územních rozhodnutí. To vše bychom měli zvládnout do roku 2023,“ vysvětluje Jiří Svoboda. Přestože k vydání klíčového vládního usnesení o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice došlo v roce 2017, Správa železnic (tehdejší SŽDC) začala s přípravou vysokorychlostní železnice již o několik let dříve. Stalo se tak na základě strategického dokumentu nazvaného Politika územního rozvoje České republiky, jehož součástí byly i koridory vysokorychlostní dopravy. V uvedeném období byly vytvořeny také příslušné územní a technické studie.
Další období, tedy od roku 2023, bude ve znamení stavebního řízení, v rámci, kterého vzniknou dokumentace pro stavení povolení a současně bude probíhat majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených nemovitostí. Na konci celého procesu bude vydání stavebních povolení pro první pilotní úseky VRT. Se zahájením jejich výstavby se počítá v roce 2025.
Zdroj: Správa železnic

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější