Stát ani po letech neví, jak ČR pomohly investiční pobídky

Publikováno: 22. 4. 2021Cca 1.6 min četbyKategorie: Aktuality z veřejné správy
SDÍLET

NKÚ prověřil systém poskytování investičních pobídek. Od roku 2000, kdy byl na ně schválen speciální zákon, do září 2020 přislíbilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 955 pobídek. Do konce roku 2019 na ně příjemci vyčerpali přes 75 miliard korun, většinou v podobě slevy na dani z příjmů. Většina příjemců byla ze zpracovatelského průmyslu, převážně šlo o velké české společnosti. Pobídky měly mimo jiné pomoci snížit nezaměstnanost. Jejich počet však v posledních letech navzdory klesající nezaměstnanosti rostl, a to až do konce roku 2018. Hodnocení poskytnutých pobídek nevypovídají o tom, jak konkrétně přispěly k hospodářskému rozvoji ČR nebo k vyšší zaměstnanosti. U MPO ani agentury CzechInvest nezjistila kontrola na vybraném vzorku příjemců formální pochybení v administraci pobídek.
Zákon o investičních pobídkách byl přijat v roce 2000, stát však investiční pobídky poskytoval na základě usnesení vlády už od roku 1998. V roce 2008 MPO navrhlo vládě, aby se investiční pobídky poskytované podle zákona zrušily. Analýza VŠE totiž ukázala, že pobídky zvyšovaly rozdíly mezi nejrozvinutějšími a nejzaostalejšími regiony, deformovaly trh a většina jich směřovala do odvětví s nízkou přidanou hodnotou. Vláda však nakonec pobídky nezrušila.
Zdroj: Tisková zpráva NKÚ
Více informací zde.

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější