Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Publikováno: 14. 4. 2021Cca 2.2 min četbyKategorie: Dotace
SDÍLET

V souvislosti s přechodným obdobím Programu rozvoje venkova (dále „PRV“) dochází k prodloužení podpory Programového rámce PRV Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“), které byly schváleny pro programové období 2014-2020. Vzhledem k tomu, že bude navýšena alokace pro celé opatření M19, obdrží místní akční skupiny (dále „MAS“) další alokaci, která se bude přičítat ke stávající alokaci pro období 2014–2020. Nová alokace bude mezi MAS rozdělena dle počtu obyvatel a rozlohy území působnosti MAS pro programové období 2014–2020. Území působnosti MAS rozhodné pro výpočet alokace bude dle dat stávajících schválených SCLLD včetně schválených změn (viz dále). Všem MAS budou data ohledně území působnosti MAS přepočtena dle dat ČSÚ k 1. 1. 2020.
MAS je po střednědobé evaluaci umožněno rozšířit území působnosti o tzv. „bílá místa“, tzn. územní obvody obcí, které nebyly pro programové období 2014–2020 zařazeny pod jinou strategii, resp. nebyly součástí území působnosti jiné MAS. MAS nyní informujeme, že mají poslední možnost pro rozšíření svého území působnosti o bílá místa. Pro výpočet alokace pro přechodné období PRV musí být rozšíření území působnosti do informačního systému MS2014+ zadáno prostřednictvím Žádosti o změnu strategie do 30. 4. 2021. Daná Žádost o změnu strategie musí být schválena nejpozději do 15. 5. 2021.
MAS mohou rozšířit území působnosti pro programové období 2014–2020 prostřednictvím Žádosti o změnu strategie i po tomto datu, avšak rozšíření území již nebude mít vliv na výši přidělené alokace pro přechodné období PRV, bude rozhodné jen pro realizaci výzev v rámci schválené SCLLD. V tomto případě je nutné podat Žádost o změnu strategie do 30. 11. 2021 a daná Žádost o změnu strategie musí být schválena nejpozději do 15. 12. 2021. Další rozšíření území působnosti MAS pro programové období 2014–2020 již nebude možné.
Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější