Česká pošta

609, 2021

Probíhá Evropský týden recyklace baterií

6. 9. 2021|

Tento týden, od pondělí 6. do neděle 12. září 2021, se v řadě evropských zemí, včetně Česka, slaví Evropský týden recyklace baterií. Cílem je připomenout veřejnosti důležitost třídění a recyklace baterií. Vždyť každý den se v Evropě do oběhu dostane zhruba 13,3 milionů baterií, ročně pak 3,33 miliard. Přibližně tři [...]

1806, 2021

Město Jihlava požaduje důkladné vysvětlení uvažovaných kroků České pošty

18. 6. 2021|

Manažeři České pošty oznámili primátorce Jihlavy svůj záměr slučovat a uzavírat některé svoje pobočky. Vedení města je pro zachování nekomerčních poštovních služeb pro veřejnost v dostupné vzdálenosti, a hlavně volá po výrazném zlepšení a zrychlení poštovních služeb. Pro většinu radních města jsou záměry České pošty se slučováním a uzavíráním poboček [...]

603, 2021

Pozor na nákup elektronických dálničních známek u neoficiálních prodejců

6. 3. 2021|

Elektronické dálniční známky začali vedle oficiálních distributorů prodávat také nejrůznější obchodníci pohybující se mnohdy v šedé zóně ekonomiky. Pro zákazníky je takový nákup nejen dražší, ale nese s sebou určitá rizika. „Bez ohledu na to, kde a jak si koupím elektronickou dálniční známku, vždy musím dostat Potvrzení o úhradě. Jeho součástí je [...]

103, 2021

Na trhu poštovních služeb se chystají změny

1. 3. 2021|

Počátkem roku 2022 ČTÚ vyhlásí otevřené výběrové řízení na držitele poštovní licence S předsedkyní Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hanou Továrkovou jsme hovořili o chystaných změnách a krocích, které k nim povedou. ČTÚ plní vůči poskytovateli poštovní služby roli regulátora dle zákona č. 29/2000 Sb. o poštovních službách. Hlavním úkolem ČTÚ je [...]

Go to Top