Energošmejdi

2206, 2022

Olomouc brojí proti energošmejdům 

22. 6. 2022|

Zákaz některých forem prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo obchodní prostory v energetických odvětvích. Od 1. července 2022 nabývá účinnosti nové nařízení města Olomouce a míří proti nepoctivým praktikám tzv. energetických šmejdů. Účelem nového nařízení je eliminovat aktivity nepoctivých prodejců nebo zprostředkovatelů dodávek energií, kteří se snaží [...]

Go to Top