Investice ZEVO

1407, 2022

Jsou spalovny pro obce výhodné?

14. 7. 2022|Exkluzivně

V červnovém čísle měsíčníku PRO města a obce vyšel článek Petra Havelky, výkonného ředitel České asociace odpadového hospodářství, týkající se nemalého počtu obcí a měst v České republice. Obce a města musí podle nové odpadové legislativy splnit povinné cíle třídění. Zároveň jsou zde dlouhodobě plánované projekty na energetické využití velkého množství neupravených směsných komunálních [...]

Go to Top