Litvínov

1503, 2021

Probíhající stavby v Litvínově

15. 3. 2021|

V plném proudu je realizace investiční akce města Litvínova, a to likvidace starého a výstavba nového mostu v Mezibořské ulici včetně řešení propustku pod mostem v Nerudově ulici. Cena podle smlouvy o dílo je bezmála 99 mil. Kč. Práce byly zahájeny letos v únoru a pokračovat budou 21 měsíců. Po zimním období, [...]

2202, 2021

Litvínov spustil čerpání dotací

22. 2. 2021|

Letos bylo spuštěno v Litvínově nové dotační programovací období, a to na roky 2021-2027. Jedním z kritérií poskytovatelů dotace je projektová připravenost žadatele. V současné době má město Litvínov strategické projekty formulované v podobě záměrů. Rada města Litvínova proto doporučila zastupitelům schválit vyčlenění 2,5 milionu korun na vytvoření studie pro revitalizaci bývalého areálu Kovošrotu, [...]

Go to Top