Ministerstvo životního prostředí

1606, 2022

Stát chce lépe koordinovat boj proti suchu

16. 6. 2022|

Zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy. [...]

205, 2022

Energetická budoucnost ve vlastních rukou: solární panely i tepelná čerpadla chrání před cenami energií

2. 5. 2022|Exkluzivně

Českým domácnostem, městům a firmám se otevírají možnosti pro využití čisté energie. Česko podpoří stovkami miliard korun investice do zelené energetiky, které pomohou zlepšit kvalitu ovzduší a ochrání před růstem cen nakupované energie. Aktuálním přínosem obnovitelných zdrojů i úspor energie je pak posílení energetické nezávislosti Česka na dodávkách energetických surovin [...]

205, 2022

Pozvánka na konferenci 16. 5. – Jak posílit energetickou nezávislost obcí, firem a domácností

2. 5. 2022|Exkluzivně

Svaz moderní energetiky si vás dovoluje pozvat na konferenci Jak posílit energetickou nezávislost obcí, firem a domácností za účasti místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, která se uskuteční 16. května od 14:00 v Olomouci. Program akce nabídne aktuální informace o možnostech podpory pro realizaci projektů solárních elektráren, bioplynových [...]

2804, 2022

Miliardy z MŽP a MZe na boj proti suchu

28. 4. 2022|

Po dvou letech zažíváme suché jaro. S výjimkou Šumavy zasáhlo zejména jižní Čechy, střední Polabí, Hanou a Poohří. Podle webu Intersucho sice nemá nastat období beze srážek, ale deště nemá být zdaleka tolik, aby současné sucho ustoupilo. Extrémnímu suchu Česko čelilo v letech 2014 až 2020. Řešení problému dopadů sucha [...]

2004, 2022

Nově schválené dotace podpoří malé fotovoltaické elektrárny

20. 4. 2022|

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dotace šesti desítkám menších fotovoltaických elektráren, které vzniknou díky podpoře z Modernizačního fondu. Je to další krok k energetické nezávislosti a odklonu od fosilních paliv. Se svými projekty uspěli také žadatelé z Národního programu Životní prostředí, Norských fondů a v neposlední řadě také z [...]

1304, 2022

Až 30 miliard z modernizačního fondu na komunitní energetiku

13. 4. 2022|

Nově přidělené prostředky z modernizačního fondu by měly tentokrát směřovat zejména na výstavbu fotovoltaických elektráren v menších obcích. Obce by tak mohly snížit svou závislost na dovážené energii a zlepšit životní prostředí. Na dubnovém zasedání Investičního výboru Modernizačního fondu, ve kterém zasedají zástupci 13 zemí EU spolu s reprezentanty Evropské investiční banky a [...]

1104, 2022

Modernizační fond dále podpoří komunitní energetiku

11. 4. 2022|

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR úspěšně pokračují v čerpání prostředků z více než 150 miliardového Modernizačního fondu, významného zdroje pro přechod ČR z drahých fosilních paliv na čisté bezemisní zdroje energie. Na dubnovém zasedání Investičního výboru Modernizačního fondu, ve kterém zasedají zástupci 13 zemí EU spolu [...]

804, 2022

Jednotné environmentální stanovisko MŽP má usnadnit stavebníkům život

8. 4. 2022|

Ministerstvo životního prostředí připravilo stručný zákon o jednotném environmentálním stanovisku pro zjednodušení současného složitého systému vydávání mnoha stanovisek podle devíti různých zákonů. Z pohledu stavebníka dojde k zásadnímu zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb. V budoucnu bude díky novému zákonu vydáváno v oblasti ochrany životního prostředí pro konkrétní stavbu pouze [...]

Go to Top