Nízkoemisní automobily

207, 2022

Díky dotaci dostane Domov Na Hrádku nízkoemisní automobily pro handicapované

2. 7. 2022|

Dva sedmimístné nízkoemisní automobily uzpůsobené pro přepravu imobilních osob získá poskytovatel sociálních služeb Domov Na Hrádku, který je příspěvkovou organizací kraje. Zařízení poskytuje celkem 3 sociální služby, a to domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory a chráněné bydlení. O schválení projektového záměru rozhodli na svém jednání krajští radní. [...]

Go to Top